Gość: prof. Andrzej Leder, Kierownik Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Czy można się zdrowo spierać? Czy ludzie, którzy się z nami nie zgadzają są nam do czegoś potrzebni? Jakie wspólnoty nastawione są na (prze)trwanie, a jakie na rozwój? Czy to, o co najczęściej się kłócimy faktycznie nas angażuje? Jak polska kultura zareaguje na migrację osób odrębnych kulturowo? W czym wyraża się wspólnota losu? Co będzie nas spajać w obliczu utraty znaczenia dotychczasowych fundamentów wspólnoty? Jakie są naturalne etapy dojrzewania wspólnoty politycznej? Jakiej wspólnoty potrzeba nam na trudne czasy?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close