Gość: Jacek Dukaj, pisarz, autor między innymi „Po piśmie”

Kiedy zniknie nasza przewaga w tzw. „wysokiej inteligencji” i „wyjątkowości kreatywnej” i postanowimy oddać kolejne pola nowoczesnym technologiom i algorytmom? Które zawody najprawdopodobniej znikną w najbliższej przyszłości, a które prace jeszcze długo będzie wykonywał człowiek? Co może spowodować, że powierzymy swoje bezpieczeństwo a nawet życie sztucznej inteligencji? Co okaże się szybsze – zdolność adaptacyjna człowieka, czy rozwój nowych technologii? Jak na technologie wpływają różnice cywilizacyjne i kulturowe?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą).

Na górę
Close