Gość: Janusz Sepioł, Architekt Miejski Rzeszowa, b. Marszałek Województwa Małopolskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Po co nam są miasta? Jaka jest w nich rola człowieka? Czym charakteryzuje się antymiasto? Co możemy zrobić, żeby w miastach żyło się lepiej? Jak wpływają na to nasze codzienne wybory?

Podstawą do wywiadu był tekst J. Sepioła „Koniec z hegemonią człowieka w mieście?” opublikowany w kwartalniku „Pomorski Thinkletter” nr 1(12)/2023

Zachęcamy również do obejrzenia debaty Koniec z hegemonią człowieka w mieście?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@Za rubieżą).

Na górę
Close