Gość: prof. Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej

Jakie zmiany przeszło rolnictwo w Polsce i jaka przyszłość je czeka? Dlaczego bioróżnorodność i dobra jakość gleb jest tak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego? Czy rolnictwo może zatrzymać zmiany klimatu? Jakie usługi ekosystemowe świadczy dziś rolnictwo i jak kształcić rolników w tym zakresie?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Na górę
Close