Gość: prof. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk

Czy Polska ma predyspozycje do decentralizacji i deglomeracji? Co w naszej percepcji zmieniło doświadczenie pandemii i wojny tuż za granicami Polski? Gdzie szukać szansy rozwojowej dla miast średnich, najbardziej zagrożonych depopulacją? W jakiej logice rozwijać sieć lokalnych i regionalnych połączeń?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@Za rubieżą).

Na górę
Close