Gość: Janusz Piechociński, b. wicepremier, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Dlaczego nasz bilans handlowy z Azją jest tak niekorzystny? Z którymi krajami regionu nasze relacje są wyraźnie lepsze i dlaczego? Jakie polskie towary są szczególnie atrakcyjne? Jaka jest nasza pozycja w globalnym wyścigu o transport kontenerowy? Jakie szanse mamy w sektorze usług? Jak na współpracę wpłynie nowa zielona polityka Unii Europejskiej – m.in. tzw. „cło węglowe”? Jak polskie firmy mogą się wzajemnie wspierać w rozwijaniu kontaktów w Azji? Jakie są największe szanse i zagrożenia intensyfikacji wymiany handlowej w tym kierunku?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą).

Na górę
Close