Gość: Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A.

Jaki jest stan polskiego rolnictwa? Na ile zmieniło się ono od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej? Jakie wyzwania stoją przed tym sektorem? W jaki sposób polscy rolnicy mogą się przygotować na akcesję Ukrainy do UE oraz jakie mają oni narzędzia do walki z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close