Gość: dr Radomir Matczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Prezes InnoBaltica

Jaka jest rola regionów wobec wyzwań klimatyczno-środowiskowych i energetycznych? Co to zielone zamówienia publiczne? Kiedy może zaistnieć efektywna współpraca na szczeblu regionalnym i centralnym? Dlaczego tak ważne jest aby zachęcić ludzi do działania na rzecz dobra wspólnego?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym wydaniem kwartalnika „Pomorski Thinkletter” pod tytułem: Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Na górę
Close