Aktualności

5 IDEI VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

  1. DOBRA ENERGIA jest podstawą naszego życia indywidualnego i zbiorowego. Jest naszym DOBREM WSPÓLNYM, na które wszyscy możemy wpływać – chociażby przy pomocy takich drobnych gestów, jak uśmiech i pogodne „dzień dobry” czy też ustąpienie komuś drogi.
  2. Drogą do efektywnego gospodarowania zbiorowymi zasobami energii Pomorzan jest budowa regionalnej WSPÓLNOTY OBYWATELSKIEJ, która będzie dbała o dobre krążenie energii społecznej i wyrównywanie szans.
  3. Władza publiczna jest odpowiedzialna za tworzenie PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI dla uwalniania energii społecznej służącej budowaniu tożsamości i rozwojowi wspólnot lokalnych. A obywatele – wszyscy Pomorzanie – są odpowiedzialni za korzystanie z istniejących możliwości.
  4. Szczególnym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i instytucji Pomorza jest budowa takich KULTUR ORGANIZACYJNYCH, które sprzyjałyby odkrywaniu i dobremu wykorzystaniu talentów i energii pracowników.
  5. Budowaniu przyszłych zasobów energii Pomorzan powinno służyć WYCHOWANIE i EDUKACJA sprzyjające rozwijaniu PODMIOTOWYCH, świadomych swych talentów i pasji oraz ODWAŻNYCH i ODPOWIEDZIALNYCH za swoje wybory MŁODYCH LUDZI.

 

 dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich

Na górę
Close