Siła kapitałowa regionu – dlaczego jest tak ważna i jak ją budować?

Oferta wielkich banków komercyjnych dla przedsiębiorstw jest zazwyczaj dość sztywna i nieuwzględniająca ich indywidualnych specyfik i potrzeb. W efekcie, wiele firm – tych, które działają niestandardowo, bądź też nie mają odpowiedniej historii kredytowej – ma problem z dostępem do finansowania. Dlatego tak ważna jest budowa siły kapitałowej regionu – własnej zdolności do podejmowania autonomicznych decyzji odnośnie tego, na co przeznaczać środki. Bardzo ważnym jej ogniwem na Pomorzu jest Pomorski Fundusz Rozwoju.

Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią koronawirusa wpłynęła negatywnie na działanie tysięcy firm w Polsce, w tym wielu z naszego regionu. Przedsiębiorcy coraz częściej biorą więc pod uwagę wsparcie, jakie mogą im dać Regionalne Fundusze Rozwoju, w tym Pomorski Fundusz Rozwoju.

Istota Regionalnych Funduszy Rozwoju

Czym zajmują się Regionalne Fundusze Rozwoju? Jesteśmy instytucjami, które powstały m.in. dzięki środkom unijnym (np. JEREMIE i JESSICA, jak i innych realizowanych w formule zwrotnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Obecnie fundusze działają już w 11 województwach (wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko­‑pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, łódzkie i opolskie). Naszym głównym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gmin poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych, m.in. pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz inwestycji kapitałowych, w tym produktów dedykowanych (np. Pożyczka Płynnościowa) dla podmiotów w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID‑19.

W skali kraju instytucjami wykorzystującymi instrumenty zwrotne w działalności prorozwojowej są między innymi: Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, których właścicielem jest Skarb Państwa. Ustawodawstwo krajowe, jak również to na poziomie regionalnym, daje przestrzeń do powoływania przez samorządy województw nowych form finansowania regionalnego, tworzonych dla wspierania rozwoju gospodarczego, pobudzania rynku pracy, wsparcia rozwoju nauki i, co ważne, współpracy między sferą nauki i gospodarką, zaangażowania w postęp technologiczny oraz innowacyjny – także w celu pozyskiwania i łączenia środków finansowych publicznych, jak i prywatnych. Samorządy województw w dużym stopniu stawiają na rozwój regionalny korzystając z finasowania zwrotnego. Warto zaznaczyć, że tego typu wsparcie pozwala akumulować środki w regionach, a zainwestowane i powracające środki są ponownie wykorzystywane „na miejscu”.

Samorządy województw w dużym stopniu stawiają na rozwój regionalny korzystając z finasowania zwrotnego. Tego typu wsparcie pozwala akumulować środki w regionach, a zainwestowane i powracające środki są ponownie wykorzystywane „na miejscu”.

Misja Pomorskiego Funduszu Rozwoju

Głównym zadaniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wykorzystanie powierzonych mu środków do likwidowania nierówności w dostępie do kapitału. Istnieje wiele narzędzi finansowych, które pozwalają te działania realizować. Wskazać należy na takie produkty jak: poręczenia, reporęczenia czy pożyczki. Instrumenty te ułatwiają mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego. Istotna jest również pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które powodują wzrost konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców.

Jednym z głównych zadań publicznych funduszy jest wypełnianie niedoboru kapitału na rynku za sprawą oferowania kapitału łatwo dostępnego, który w szybki i łatwy sposób pozwala stymulować wzrost i rozwój. Szeroka, elastyczna, wręcz „szyta na miarę” lokalnych podmiotów oferta instrumentów finansowych, znajdująca się m.in. w wachlarzu działań Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest tu wyjątkowa istotna.

Pomorski Fundusz Rozwoju, w odróżnieniu od większości banków komercyjnych, oferuje chociażby działania wspierające firmy bez historii kredytowej, dla których dostęp do kapitału jest często bardzo utrudniony. Mowa tu m.in. o start­‑upach – młodych firmach technologicznych, stanowiących jeden z najważniejszych elementów budowania regionalnej innowacyjności. Warto wspomagać dalszy rozwój tego środowiska.

Pomorski Fundusz Rozwoju, w odróżnieniu od większości banków komercyjnych, ma w swojej ofercie działania wspierające firmy bez historii kredytowej, dla których dostęp do kapitału jest często bardzo utrudniony, takie jak m.in. start­‑upy.

Tym, co wyróżnia Regionalne Fundusze Rozwoju, jest posiadanie kluczowych instrumentów stymulowania rozwoju gospodarczego w swoich województwach. Elastyczność, szybkość i sprawność działania, które w połączeniu z bliską obecnością tych, którym dedykowane wsparcie ma pomagać, jest bardzo cenne, szczególnie w czasach pandemii. Pomorski Fundusz Rozwoju, podobnie jak część innych regionalnych funduszy, bardzo sprawnie przygotował i wdrożył wsparcie interwencyjne dla przedsiębiorców. Istotnymi produktami, które pomagały wielu firmom przetrwać trudny okres były oferowane instrumenty dłużne, jak np. Pożyczka Płynnościowa oraz gwarancyjne – reporęczenia.

Elastyczne i szybkie reakcje są w dobie rozchwianej gospodarki niezwykle istotne. Dynamizm zmian każe nam przyspieszać, musimy być czujni i bezzwłocznie reagować na pojawiające się nowe wyzwania. Fundusze już w swojej nazwie skupiają ważną idee – rozwój. Jest to idea przemyślna, nakierowana na lokalny rynek, na konkretne wyzwania jakie stoją przed regionem, związane chociażby z ekologią i zmianami klimatu, zdrowiem, turystyką, zrównoważonym transportem publicznym czy wsparciem gmin i ich jednostek.

O niepowtarzalności realizowanych i podejmowanych działań Regionalnych Funduszy Rozwoju świadczy również coraz większa ich obecność w roli kreatora działań o charakterze biznesowym, edukacyjnym i badawczym. Jako Pomorski Fundusz Rozwoju braliśmy udział w badaniach dotyczących kondycji pomorskich firm w czasie pandemii, spotykamy się ze studentami pokazując, jak ważna jest rola publicznych podmiotów w gospodarce.

Przed funduszami w całym kraju jest wiele wyzwań, ale mając już bogate doświadczenie, jesteśmy w stanie skutecznie realizować stawiane nam cele.

Artykuł ukazał się w Pomorskim Thinkletterze nr 2/2021. Kompletne wydanie w postaci pliku pdf można pobrać tutaj.

Wydawca

logo IBnGR

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego                    Miasto Gdańsk                    Pomorski Fundusz Rozwoju JST                    Maritex

Partner wydania

logo: Związek Województw RP - Polskie Regiony

Na górę
Close