Wykarmienie ludzkości czy ekologia? Można mieć i to, i to

Wyżywienie coraz większej liczby ludności globu to dla rolnictwa wielkie wyzwanie. Proste, ilościowe zwiększenie upraw nie wchodzi tutaj jednak w rachubę, byłoby niszczące dla środowiska i szkodliwe dla klimatu. Czy jest zatem jakaś nadzieja na sensowne rozwiązanie? Szans należy upatrywać w innowacjach technologicznych. Przykładowo, zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w uprawie roślin daje możliwość ograniczenia zużycia konwencjonalnych środków chemicznych czy nawozów mineralnych bez spadku efektywności produkcji. Aby jednak móc skutecznie wdrażać takie rozwiązania, potrzebna jest nowoczesna legislacja, otwarta na nowinki technologiczne. Taka, która nie zdusi pionierskich rozwiązań w zarodku, ale pozwoli im szeroko rozwinąć skrzydła w służbie całej ludzkości.

Rolnictwo XXI wieku spotyka wiele wyzwań. Z jednej strony rosnąca liczba ludności wymusza zwiększanie produktywności rolnej, a z drugiej, dbanie o dobro klimatu powoduje konieczność ograniczania zużycia masowych środków wytwarzania, takich jak nawozy mineralne czy też środki ochrony roślin. W ostatnich miesiącach pojawiły się też kolejne trudności – przerwanie łańcuchów dostaw. Najpierw z Chin, z powodu pandemii, następnie z Rosji i Ukrainy, w wyniku wojny. To natomiast doprowadziło do problemów z dostępem do surowców niezbędnych w produkcji rolnej, takich jak nawozy azotowe, potasowe czy też komponenty do wytwarzania odmian dolistnych. To wszystko zmusza rolników, ale przede wszystkim dostawców środków produkcji, do poszukiwania nowych rozwiązań.

Rosnąca liczba ludności, dbanie o dobro klimatu, przerwanie łańcuchów dostaw – to wszystko zmusza zarówno rolników, jak i dostawców środków produkcji do poszukiwania nowych rozwiązań.

W nowych technologiach drzemie potężny potencjał, jednak, aby go w pełni wykorzystać konieczna jest odpowiednia strategia działania. Harmonia na każdym etapie wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do sukcesu i powodzenia prowadzonych działań. Zgodnie z tą ideą, w sposób naturalny, narodziła się synergia trzech firm: BIO‑GEN, Bio‑Lider i PROCAM Polska. Wspólne priorytety i zaufanie, będące najwyższą wartością zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym, pozwalają na realizację zamierzonych celów. Jednym z nich jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, jego transformacja, a także zmienianie sposobu myślenia ludzi. Kluczową, wyznawaną przez nasze firmy zasadą jest demonstrowanie pewnych schematów działania na własnym przykładzie. Każde z przedsiębiorstw dba o interes pozostałych nie mniej niż o własny, otrzymując w zamian takie samo traktowanie. Analogiczną postawę staramy się przyjmować w stosunku do klientów – rolników.

Firma BIO‑GEN od 32 lat specjalizuje się w produkcji preparatów opartych na mikroorganizmach. Mimo trudnych początków działalności – w czasach, gdy nikt nie wierzył w mikrobiologię – dzięki wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu, spółka jest obecnie czołowym producentem biopreparatów na rynku. Lata zdobywanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności skutkują szeroką ofertą produktów przeznaczonych do uprawy roślin, hodowli zwierząt, a także służących do bioremediacji zbiorników wodnych. Istotny jest fakt, iż każdy z preparatów został opracowany w odpowiedzi na problemy, z jakimi w codziennej pracy spotykają się rolnicy. Warto również wspomnieć, że za każdym produktem stoją lata doświadczeń i badań nad skutecznością. Misją nieprzerwanie realizowaną przez BIO‑GEN, Bio‑Lider i PROCAM jest uświadamianie jak cenne i kruche jest środowisko naturalne oraz edukowanie, w jaki sposób należy o nie dbać. Stosowanie mikrobiologicznych rozwiązań daje możliwość odpowiedniego prowadzenia upraw, przy mniejszym zużyciu konwencjonalnych środków chemicznych czy nawozów mineralnych, bez spadku efektywności produkcji.

Europejski Zielony Ład rodzi niepokój o wzrost kosztów prowadzenia produkcji rolnej, a także zmniejszenia jej efektywności. Pytanie też, czy produkować więcej żywności, czy może mniej, ale za to zdrowszej? Doświadczenie firm BIO‑GEN, Bio‑Lider i PROCAM nakazuje twierdzić, że można mieć i to, i to.

Wobec takich wyzwań stoi obecnie rolnictwo. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu są często źródłem niepokoju o wzrost kosztów prowadzenia produkcji rolnej, a także zmniejszenia jej efektywności. Dodatkowo rodzi się pytanie, czy wytwarzać więcej żywności, czy może mniej, ale za to zdrowszej? Doświadczenie firm BIO‑GEN, Bio‑Lider i PROCAM nakazuje twierdzić, że zdrowszą żywność można produkować w dużych ilościach. Alternatywą dla konwencjonalnych środków produkcji rolnej są biopreparaty mikrobiologiczne. Stosowanie innowacyjnych biologicznych rozwiązań pozwala na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin bez negatywnego wpływu na efektywność produkcji rolnej. Jest to niezwykle istotne dla zdrowia konsumentów jak również dla dobra naszej planety. W palecie produktów firmy BIO‑GEN możemy znaleźć rozwiązania zwane probiotykami dla roślin. W ogólnym rozumieniu są to żywe drobnoustroje, które po podaniu w odpowiedniej ilości powodują efekt zdrowotny. Działa to zarówno w przypadku probiotyków dla ludzi, jak i tych dla zwierząt oraz roślin właśnie. Podane w odpowiedniej dawce i odpowiednim momencie są w stanie zwiększyć odporność roślin na wiele patogenów, a tym samym ograniczyć konieczność stosowania środków ochrony roślin. Jest to doskonała odpowiedź nie tylko na wchodzące w Unii Europejskiej prawo ograniczające dostępność środków ochrony roślin, ale i świadome dążenie do zrównoważonego rolnictwa. To natomiast najlepsza reakcja na zwiększające się wymagania konsumentów, a także na wyzwania związane z dbaniem o środowisko i przeciwdziałaniem zmianom klimatu

Stosowanie innowacyjnych biologicznych rozwiązań pozwala na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin bez negatywnego wpływu na efektywność produkcji rolnej.

Kolejnym, wspomnianym już, wyzwaniem jest kryzys nawozowy, z którym zmaga się dziś światowe rolnictwo. Najpierw pandemia, a następnie wojna, spowodowały drastyczne podwyżki cen nawozów, a także ich ograniczoną dostępność, co może w znacznym stopniu przyczynić się do pogłębienia problemu głodu na świecie. Również tutaj, z pomocą przychodzą produkty mikrobiologiczne, które w znacznym stopniu mogą pomóc w skutecznym odżywieniu roślin. Najczęstszym problemem w ich dokarmianiu nie jest brak składników mineralnych w glebie, ale ich dostępność dla rośliny. Używając metafory: człowiek nie zje od razu wszystkiego, co jest w lodówce, niektóre produkty wymagają odpowiedniego przygotowania. Gleba jest jak lodówka, pełna makro i mikroelementów, których roślina nie jest w stanie pobrać, dopóki nie trafią na jej „talerz”. I tutaj z pomocą przychodzą mikroorganizmy, które z jednej strony potrafią zwiększyć dla rośliny dostępność występujących w glebie makroelementów. Z drugiej zaś, niektóre z nich, są w stanie pobrać składniki odżywcze z atmosfery (np. azot) i udostępnić je roślinie. Wszystko to brzmi jak science fiction, ale ma głębokie podłoże w nauce i w przeprowadzonych testach, zarówno laboratoryjnych, jak i polowych. Należy pamiętać, że choć technologie mikrobiologiczne dopiero niedawno stały się masowo używane, to swoją historię rozpoczęły jeszcze w XX wieku. Wiele preparatów z tej grupy jest gruntownie przebadanych i przetestowanych, ale ze względu na „modę na innowacje”, rynek jest wręcz zalewany produktami niewystarczająco sprawdzonymi. Firmy BIO‑GEN, Bio‑Lider i PROCAM starają się, aby rolnik, który sięga po innowacyjne rozwiązania, miał pewność, że wybiera te, których efektywność poparta jest badaniami, których skuteczność jest potwierdzona. Pozwoli to uniknąć rozczarowania brakiem efektywności i zrodzeniem się niechęci do wszelkich nowych rozwiązań.

Opracowywanie nowych technologii nie jest łatwym zadaniem i wiąże się ze stawieniem czoła wielu trudnościom. W momencie, kiedy konkurencja często się poddaje, BIO‑GEN intensyfikuje prace i stara się wykorzystywać przeciwności jako inspirację do osiągnięcia zamierzonego celu. Przy skutecznym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę niezwykle pomocne byłoby większe zrozumienie i otwartość ze strony organów legislacyjnych i samych urzędników. Podobnie jest ze światem nauki. Współczesne rolnictwo, stojące w obliczu wielu wyzwań, jako jedna z najistotniejszych gałęzi gospodarki, zasługuje na zwiększone zainteresowanie i rozwój, nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim przełożenie jej na praktykę.

Współczesne rolnictwo, stojące w obliczu wielu wyzwań, jako jedna z najistotniejszych gałęzi gospodarki, zasługuje na zwiększone zainteresowanie i rozwój, nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim przełożenie jej na praktykę.

W Polsce wiele problemów wynika z obaw przed zmianą. Pojedyncze konwencjonalne rozwiązania chemiczne stosowane w rolnictwie, podobnie jak innowacyjne technologie oparte na mikrobiologii, nie są idealne. Należy pamiętać, że zawsze ważny jest rozsądek. Nie powinniśmy dążyć do rewolucji, lecz pozwolić na ewolucję. Równowaga w sięganiu po innowacje i nowe technologie, w połączeniu z konsekwencją w dążeniu do celu, może pozwolić na poradzenie sobie ze współczesnymi wyzwaniami, w tym, nawet na prześcignięcie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

W realizacji zamierzonych celów i osiągnięciu sukcesu dużą rolę odgrywa pielęgnowanie przekazu towarzyszącego prowadzonej działalności. Już teraz należy zastanowić się, nie co się stanie za 5‑10 lat, ale za lat 30‑50. Kierunek działań zawsze wytyczają potrzeby klientów i zmieniającego się świata. Niestety rzadko za tym kierunkiem nadąża legislacja, która – niestety – skutecznie hamuje rozwój i wprowadzanie nowych technologii w życie. Firma BIO‑GEN cały czas stara się udoskonalać dostępne już produkty i przede wszystkim patrzeć w przyszłość, a także poszukiwać nowych rozwiązań. Naszym celem nie jest dostosowanie się do panującej sytuacji, ale jej kreowanie i konsekwentne wprowadzanie innowacji. Rolnictwo w ciągu ostatnich 20‑30 lat bardzo się zmieniło. Musiało, gdyż rolnicy nigdy nie mieli przed sobą tylu wyzwań. Mamy szczęście, że polski rolnik jest coraz bardziej wykształcony i świadomy, bo tylko otwartość na zmianę pozwoli przetrwać w tak dynamicznie przekształcających się realiach.

Już teraz należy zastanowić się, nie co się stanie za 5‑10 lat, ale za lat 30‑50. Kierunek działań zawsze wytyczają potrzeby klientów i zmieniającego się świata. Warto jednak by nadążała za nimi legislacja – nie tylko nie hamowała rozwoju, ale wręcz ułatwiała upowszechnienie nowych technologii.

Należy też pamiętać, jak bardzo ważna w biznesie jest odpowiedzialność społeczna. Dzielenie się i niesienie pomocy może być nie tylko źródłem satysfakcji, ale również motorem napędowym dla zespołu – swoistą siłą spajającą pracowników. Ostatnie wydarzenia geopolityczne pokazują, że świat zaczął ponownie się dzielić. Z drugiej strony nasze społeczeństwo pokazało niespotykaną jedność, współczucie i pomoc dla zagrożonego narodu. Motywacją firmy BIO‑GEN zawsze była pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawą działalności jest poszukiwanie produktów, które mogą wesprzeć rolników, natomiast firma, od zawsze, część zysków przeznacza na organizacje pożytku publicznego. Tylko wspierając siebie nawzajem, możemy stawiać czoła wyzwaniom naszych czasów.

Artykuł ukazał się w Pomorskim Thinkletterze nr 3/2022. Cały numer w postaci pliku pdf można pobrać tutaj.

Wydawca

logo IBnGR

Partnerzy

   Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group   

Partnerzy numeru

                                   

Na górę
Close