Zybała Andrzej

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, ewaluacji, dialogu społecznego, rządzenia publicznego. Redaktor naczelny kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej. Autor licznych artykułów oraz książek, ostatnio wydał książkę „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych […]

Debata pisana wszystkich Polaków

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze, znany językoznawca, profesor Jerzy Bartmiński, zapoznając się z dorobkiem Kongresu Obywatelskiego zauważył, że niezwykłą cechą naszej wspólnej inicjatywy jest debata pisana, w ramach której autorzy kolejnych tekstów wzajemnie się czytają i odnoszą do swoich idei. Ten rodzaj pogłębionej debaty zamierzamy rozwijać poprzez ciągle modyfikowaną i rozbudowywaną stronę internetową Kongresu Obywatelskiego. Miło mi poinformować, że inaugurujemy kolejny jej wymiar. Na dole […]

II. EDUKACJA DO ROZUMIENIA SIEBIE I ŚWIATA

Jak uczyć rozumienia siebie i bycia nie tylko odbiorcą rzeczywistości, ale również jej kreatorem? Jaka edukacja i jakie wychowanie wobec wyzwań współczesnego świata? Jakie doświadczenia edukacyjne ośmielają do formułowania własnych opinii, krytycznego myślenia i podjęcia działań w realnym życiu? Co powinno być nadrzędnym celem edukacji – przekazywanie wiedzy i narzędzi rozumienia świata; inspirowanie do działania […]