Debata o zrównoważonym rozwoju miast

Jak okiełznać niebywały „apetyt” wielkich aglomeracji na energię, pożywienie, wodę, kapitał ludzki oraz wszelkie dobra konsumpcyjne? Jak rozwijać samowystarczalność miast w sytuacji, gdy przeszło 3,5 miliarda osób, czyli ponad połowa ludności globu, mieszka w wielkich aglomeracjach? Może najwyższy czas porzucić już przekonanie, że przestrzeń zurbanizowana jest terenem uprzywilejowanej, wyjątkowej hegemonii człowieka i rozpocząć erę zrównoważonego rozwoju miast?

W stronę demokracji ekonomicznej

Demokracja lokalna to w Polsce dość młode zjawisko. A na dodatek zmaga się z wieloma problemami. Narzędzia, które służą zwiększaniu partycypacji mieszkanek i mieszkańców w procesach decyzyjnych, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Aby więc móc stworzyć miasta bardziej zrównoważone i sprawiedliwe, potrzebujemy nowego modelu demokracji lokalnej – demokracji ekonomicznej.

Idee dla Polski

Zapisz się do naszego Newslettera

Strategia dekarbonizacji miast – sekwencja, kierunki, mechanizmy

Dekarbonizacja miast to wyzwanie, jakie rzuca na włodarzy kryzys klimatyczny. Nadszedł czas, aby zrozumieć, że niezależnie od głosów populistów zmiany klimatyczne są faktem, zagrażają naszej przyszłości i kosztują nas zdrowie i pieniądze. Proces tworzenia miast opartych na zeroemisyjnych technologiach zależeć będzie nie tylko od ogólnej zmiany systemu energetycznego, ale także od nowoczesnego spojrzenia na infrastrukturę, transport czy… surowce budowlane.

Ślad węglowy w miastach – jak go redukować? Przykład Gdyni

Nadszedł czas, abyśmy zrozumieli, że kryzys klimatyczny jest faktem – nie teorią. Odczują go szczególnie mieszkańcy miast, którzy de facto są największymi „winowajcami” obecnej sytuacji. To właśnie w miastach koncentruje się emisja szkodliwych substancji. Jak sprostać wyzwaniom środowiskowym w miastach? Jak tworzyć miejsca bardziej ekologiczne? Jak walczyć z kryzysem klimatycznym?

Podmiotowość myślenia

Otoczenie komunikacyjne utrudnia nam dziś poszukiwanie prawdy. Nieustanna pogoń za „newsem”, rozgłaszanie interpretacji a nie informacji, czy przekazy zmanipulowane – to ogromne przeszkody w zrozumieniu rzeczywistości. Wiedza (nawet jeśli rzetelna), podawana jest bez kontekstu (w ramach wąskich specjalizacji), co nie ułatwia rozumienia Polski i świata w całości. Tymczasem podmiotowość myślenia to nasza największa obywatelska siła. W ramach Kongresu Obywatelskiego chcemy każdemu dać okazję do wyrobienia sobie opinii możliwie najbardziej własnej i najbardziej całościowej. | dr Jan Szomburg

Lokalna demokracja a nowe technologie

Nowoczesne technologie są jak nóż – można nim pociąć chleb, ale można też zamordować człowieka. I analogicznie – dla przykładu – big data może w naszych miastach ograniczyć zużycie energii i wytwarzanie odpadów czy zoptymalizować transport publiczny, a może też zostać wykorzystane do manipulowania naszymi decyzjami w wyborach samorządowych czy w miejskich referendach. Podobne szanse i zagrożenia dotyczą innych technologii przyszłości, jak np. rozwiązań chmurowych czy sztucznej inteligencji. Aby stały się one lekarstwem – a nie trucizną – dla demokracji lokalnej, lecz także całego szeregu innych sfer naszego życia, musimy czuć nad nimi kontrolę. Czy to jednak w ogóle możliwe?

Myśli, które inspirują

Przyszły rozwój nie będzie się opierał na produkcji jak największej ilości przedmiotów, ale na współużytkowaniu usług oraz bliskości ich wytwarzania.

Stefan Dunin-Wąsowicz

Idee dla Polski

Zapisz się do naszego Newslettera

Na górę
Close