20 lat polskich regionów – co dalej?

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

obchodzimy w tym roku 20‑lecie istnienia Samorządów Wojewódzkich. Ich powołanie było jednym z kluczowych wydarzeń ustrojowych w najnowszej historii Polski. Znaczenie regionów dla rozwoju naszego kraju nie jest jednak dostatecznie zauważane i doceniane wśród szerokiej opinii publicznej.

Dlatego też podczas zbliżającego się XIV Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 19 października br. w Warszawie, chcielibyśmy w sposób szczególny docenić sama ideę, dorobek oraz osoby, które budowały i nadal budują polską samorządność regionalną.

Refleksji nad polską samorządnością i wspólnotowością regionalną ma służyć ścieżka tematyczna pt. Polskie regiony motorem napędowym rozwoju Polski. 20 lat samorządności regionalnej, w ramach której na XIV Kongresie Obywatelskim odbędą się dwie dedykowane sesje tematyczne. Do udziału w Kongresie zaprosimy m. in. byłych oraz obecnych czołowych polskich samorządowców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, a także ekspertów ds. regionalnych reprezentujący świat nauki.

Z okazji 20‑lecia samorządności regionalnej warto pokusić się nie tylko o analizę i ocenę przemian, które zaszły w samorządach w ostatnich latach, ale również zastanowić się, jaką rolę mogłyby pełnić w przyszłości. Propozycję zwiększenia roli naszych regionalnych elit przedstawili w artykule Nowy Senat Jacek Merkel, wybitny działacz „Solidarności” lat 80. i współzałożyciel IBnGR oraz Ryszard Pieńkowski, współzałożyciel agencji badawczej PBS.

Regiony to również ogromne bogactwo wynikające z różnorodności Polski. Ponieważ okres urlopowy sprzyja poznawaniu piękna naszego kraju, w ramach thinklettera zapoczątkowaliśmy cykl pt. Szlakiem polskich etosów regionalnych. W lipcu ukazały się pierwsze dwa teksty z tej serii: artykuł Małopolskie dziedzictwo kultury politycznej i administracyjnej autorstwa Janusza Sepioła oraz analiza prof. Tomasza Zaryckiego Kongresówka – etosowy triumf inteligencji.

W ubiegłym miesiącu w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazały się również dwa komentarze Jana Szomburga Jr., Wiceprezesa IBnGR. Pierwszy, pt. Wybieraj, z kim jesteś dotyczył ryzyka nowej zimnej wojny oraz jej potencjalnych konsekwencji dla Europy i Polski. Tematem drugiego, pt. Inni tracą, my zyskujemy, była natomiast sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Zachęcamy do lektury.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close