3-lecie kwartalnika „Pomorski Thinkletter”

Mijają właśnie 3 lata od zainicjowania „Pomorskiego Thinklettera” – kwartalnika wydawanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Kongresu Obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z dotychczasowych osiągnięć oraz lektury opinii nadesłanych przez Czytelników!

Pomorski Thinkletter jest wyrazem idei Polski wieloośrodkowej, która swą myśl rozwojową czerpie z doświadczeń, wrażliwości i sposobów myślenia różnych miast i regionów z potencjału mądrości całego kraju.

Gdańsk i Pomorze w najnowszej historii, od 1945 roku, były wielokrotnie źródłem działań i idei ważnych dla całej Polski. Kwartalnik Pomorski Thinkletter wpisuje się w tę tradycję swoistego „wiatru od morza”. Powstał 3 lata temu jako swego rodzaju substytut odwołanego z powodu pandemii COVID-19 Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, który miał się odbyć w maju 2020 r. Szybko rozwinął skrzydła i teraz jest realizowany z Gdańska, ale z „całą Polską” i dla „całej Polski”, jako niezależna agora obywatelska stymulująca debatę nad wspólną wizją rozwoju naszego kraju. W krótkim czasie zdobył dużą renomę, bardzo licznych (ponad 30 tys. na numer), opiniotwórczych i otwartych na dialog odbiorców z całej Polski – zaznaczając jednocześnie swój Gdańsko-Pomorski charakter – „odważnie, ale z rozwagą” (Nec Temere, Nec Temide).

 – Zobacz raport z dotychczasowych osiągnięć. –

Z okazji 3-lecia naszego kwartalnika „Pomorski Thinkletter” otrzymaliśmy od Państwa wiele życzeń i ciekawych opinii, z przyjemnością dzielimy się najciekawszymi z nich (w porządku alfabetycznym). Te głosy potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia „hubu myśli z całej Polski” służącemu debacie publicznej w duchu budowania wspólnoty zdolnej do dobrego radzenia sobie we współczesnym świecie.  

Inicjatywa „Pomorskiego Thinklettera” jest wyjątkowa w dzisiejszych realiach zdominowanych przez polaryzację i dezinformację. Bardzo sobie cenię otwartość wydawców na różnorodność podejść do poruszanych tematów, spojrzenie niesilosowe, umożliwiające zapoznanie się z całą paletą perspektyw. Jest to niezwykle inspirujące, ale przede wszystkim wzbogacające – bo nawet jeśli z kimś lub czymś się nie zgadzamy, zyskujemy pogłębioną wiedzę i argumenty do rzetelnej dyskusji. 

Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska

Łączy nas to, co dzielimy ze sobą. „Pomorski Thinkletter” zaprasza nas do dzielenia się tym, czym dzielić się najtrudniej – opiniami, przemyśleniami, naszymi różnymi perspektywami postrzegania świata. Dzięki atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia oraz dbałości o kulturę języka, to wymagające zadanie, okazuje się możliwe, przyjemne i inspirujące.

prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski

Bardzo cenię wydawany w Gdańsku „Pomorski Thinkletter” jako ważne miejsce debaty publicznej w Polsce. Na najwyższe uznanie zasługuje jego dojrzałość i otwartość na różne środowiska ideowe i zawodowe, na różne pokolenia, na różne perspektywy i wrażliwości terytorialne. Polska potrzebuje tego rodzaju „hubu komunikacyjnego”, by wydobywać z siebie mądrość zbiorową służącą dobremu zrozumieniu współczesnych wyzwań i nowego wspólnego kierunku oraz woli by im sprostać. „Pomorski Thinkletter” to kwartalnik wart dostrzeżenia, czytania i wspierania.

prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001

Wydania „Pomorskiego Thinklettera” spotykają z dużym zainteresowaniem zarówno w naszym resorcie jak i poza nim. Szczególnie cenię fakt podejmowania tematów dotyczących rozwoju miast. To w końcu w miastach, jak w soczewce wybrzmiewają wszystkie problemy z jakimi musimy się dziś zmagać.

dr inż. Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dla środowiska gospodarczego „Pomorski Thinkletter” stał się źródłem wiedzy niezbędnej do przewidywania perspektywicznych kierunków rozwoju gospodarczego i otoczenia biznesu. Wyjątkowo trafny wybór autorów tekstów daje spektrum opinii i analiz w tak ważnych tematach jak chociażby globalizacja, zielona transformacja czy kierunki rozwoju miast i regionów.

dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza

 „Pomorski Thinkletter” dociera również do Brukseli. Doceniam lekturę tego kwartalnika, która pozwala lepiej zrozumieć polską optykę, co jest bardzo cenne w pracy w środowisku międzynarodowym.

Daniel Cios, Komisja Europejska, oficer polityczny ds. surowców

„Pomorski Thinkletter” przez trzy lata swojego istnienia stał się ważnym forum prezentowania myśli, które zgodnie z założycielskimi tezami skupiają się na budowaniu pomostów między przedstawicielami różnych sektorów i branż reprezentujących również przeciwstawne opcje polityczne, często bardzo spolaryzowane. To ewenement na polskim rynku wydawniczym udowadniający, że osiąganie wspólnych celów jest możliwe we współpracy i  dialogu. W świecie, w którym jakość przestała być priorytetem, kwartalnik wyróżnia się w sposób znaczący poziomem artykułów oraz prowadzonych na jego łamach dyskusji. Jestem dumna, że po raz kolejny w historii wiatr zmian powiał od morza…

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska

„Pomorski Thinkletter” oferuje wysokiej jakości przestrzeń do merytorycznej debaty o przyszłości Polski. To tutaj można przeczytać zarówno o najnowszych trendach, jak i umieścić współczesne zjawiska w szerszej perspektywie historycznej. Każdy numer czytam z dużym zainteresowaniem i przyjemnością!

Joanna Erbel, CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia

Przy narastającej złożoności realnego świata, rzeczywistość informacyjna coraz powszechniej zmierza ku uproszczeniom, szukaniu szybkich recept i sensacji. Na tym tle „Pomorski Thinkletter” stanowi unikalną formę pogłębionej dyskusji o ważnych dla Polski sprawach.

Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Kwartalnik „Pomorski Thinkletter” jest jedną z najważniejszych w Polsce, cechującą się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym platformą intelektualnego dyskursu na kluczowe tematy wykorzystania szans prorozwojowych Rzeczypospolitej.

Marek Kłoczko, Prezes Krajowej izby Gospodarczej

Na łamach „Pomorskiego Thinklettera” podejmowano wiele kluczowych zagadnień leżących u podstaw przyszłości polskiego życia społecznego, gospodarczego i politycznego. To co, moim zdaniem, pozytywnie wyróżnia ten kwartalnik, to jednak przede wszystkim konsekwentne dostrzeganie terytorialnego wymiaru zarówno aktualnych wyzwań i problemów, jak też proponowanych rozwiązań.

prof. Tomasz Komornicki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk

„Pomorski Thinkletter”, mimo iż ukazuje się od niedawna, a jego nazwa sugeruje regionalny zasięg, wyrobił sobie już bardzo mocną ogólnopolską pozycję. Podejmowane tematy, zwłaszcza te dotyczące kwestii miejskich i regionalnych, znajdują uznanie w szerokim gronie odbiorców, co jest możliwe dzięki temu, że prezentowane są one przystępnym językiem, zachowując przy tym wysoki poziom merytoryczny.

prof. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński

Z dala od politycznego zgiełku, pogłębiona i spokojna refleksja o tym, co decyduje o ludzkim rozwoju i postępie, w Polsce i w skali globalnej. William Pfaff, znakomity publicysta „The International Herald Tribune” pisał: „chcesz lepiej zrozumieć problem – „enlarge the canvas”, czyli rozszerz ramę, spójrz w kontekst. I tak właśnie czyni „Pomorski Thinkletter”, który chętnie czytam i cytuję.

prof. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, od 2010 do 2015 doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych

„Pomorski Thinkletter” to obowiązkowa lektura dla samorządowców. Porusza tematy ważne, aktualne i praktyczne. Jest miejscem wymiany doświadczeń osób zainteresowanych rozwojem polskich regionów.

Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura Związku Województw RP

Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę to fakt, iż cała inicjatywa jest bardzo świeża, młoda… Cóż to jest niespełna trzy lata!? Tymczasem liczba osób, które zechciały podjąć współpracę, ogrom materiału i jego różnorodność wskazują, że w krótkim czasie udało się stworzyć poważny ośrodek, generujący idee i myśli na wysokim poziomie. To w mojej ocenie spektakularne osiągnięcie!

prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Pomorski Thinkletter (PTL) to promieniejący na cały kraj objaw myślenia obywatelskiego wyrażającego troskę o dobro wspólne. W ciągu trzech lat PTL stworzył bazę wiedzy dla niestronniczego dyskursu społecznego na wysokim poziomie merytorycznym.

PTL będąc chlubnym zjawiskiem o regionalnym i krajowym zasięgu, wyróżnia się on już teraz pozytywnie na tle społeczeństw zachodnich, w którym w zastraszającym tempie ubywa forum i agor, pozwalających na prowadzenie racjonalnego dyskursu z dala od polaryzacji i poprawności politycznej. W PTL wypowiadają się w sprawie np. kondycji miast czy wsi, nie tylko eksperci ekonomiści i urbaniści, ale również psycholog, przedstawiciel teatru, pisarz, administrator komunalny, przedsiębiorca itp. Czy takie spektrum opinii oferują Bank Światowy, The Wall Street Journal, Financial Times i inne, podobne publikacje, dysponując o niebo większymi środkami niż PTL? Warto zastanowić się, która agora przybliża nas bardziej do ideału partycypacyjnej demokracji niż sterylnej technokracji.

Mariusz Orłowski, Virginia Polytechnic Institute and State University

Pomorski Thinkletter dobrze służy rozwojowi regionów w Polsce dostarczając cennych inspiracji i będąc dogodną płaszczyzną wymiany myśli i doświadczeń między regionami.

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Otwarci na Świat, Europę i Polskę. Polacy otwarci na siebie: obywatelscy, aktywni, racjonalni. – przesłanie „Pomorskiego Thinklettera”, pod którym się w pełni podpisuję.

Janusz Piechociński, Prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska – Azja

„Pomorski Thinkletter” jest jednym z nielicznych miejsc pogłębionej i wszechstronnej debaty o rozwoju regionalnym w Polsce – za to go cenię.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Innowacyjne działania zaczynają się od idei. „Pomorski Thinkletter” jest takim zasobem idei i pomysłów, źródłem inspiracji na którym możemy budować nasze lokalne rozwiązania. Dlatego promujemy kolejne wydania wśród członków Związku Miast Polskich i pracowników samorządowych.

Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich

Demokratyczne społeczeństwo obywatelskie zakłada ze swej istoty potrzebę – a nawet konieczność – wspierania ośrodków myśli intelektualnej w całym państwie, a nie tylko jego centrum. Bez tego nie byłoby lwowskiej szkoły matematycznej – matecznika Stefana Banacha, semantycznej definicji prawdy Alfreda Tarskiego ani polskich kryptologów z Poznania, którzy  złamali szyfry Enigmy. Przypominam to w kontekście działalności „Pomorskiego Thinklettera”, by uświadomić  jak ważne znaczenie mają pozawarszawskie i regionalne ośrodki  myśli twórczej, takie jak właśnie ten kwartalnik.

prof. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski, Wiceminister Spraw zagranicznych w latach 2001–2005

„Pomorski Thinkletter” należy do kanonu forów dyskusyjnych w kraju. Teksty niosą głęboką wartość merytoryczną: informacyjną, analityczną i interpretacyjną. Z takiego źródła korzystają zarówno zawodowo zainteresowani tematyką jak i szeroko definiowana opinia społeczna.

prof. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański

„Pomorski Thinkletter” i działania Kongresu Obywatelskiego są jak świeże powietrze w dość gnuśnej i nadmiernie spolityzowanej debacie publicznej.

Eugeniusz Smolar, Członek Rady Fundacji, Centrum Stosunków Międzynarodowych

„Pomorski Thinkletter” należy zaliczyć do nielicznych już ośrodków idei, które patrzą na wyzwania stojące przed Polską i Polakami z perspektywy dobra wspólnego i troski o państwo. Publikacje z tej serii nie są jednak „zestawem gotowych rekomendacji” czy kolejnym wycinkowym raportem – traktują czytelnika po partnersku. Asystują na drodze do prawdy oraz prowadzą ku „istocie rzeczy” – nie narzucając jednej interpretacji świata.

Anna Streżyńska, ekspert rynku ICT, Minister Cyfryzacji w latach 2015-2018

Cieszę się, że w 2020 roku zaufaliśmy Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową, który zaproponował, by w miejsce Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, odwołanego z powodu pandemii, zacząć wydawać „Pomorski Thinkletter” i organizować debaty online. Ta decyzja wydała dobre i obfite owoce. Jesteśmy dumni, że możemy być strategicznym partnerem tego kwartalnika.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

„Pomorski Thinkletter” pobudza do myślenia roztropnego i dalekowzrocznego. Spełnia misję swoistego „latarnika” zarówno dla obywateli, jak i sfer decyzyjnych.

prof. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk

Zawsze z  zainteresowaniem czytam „Pomorskie Thinklettery”, bardzo dobrze łączą perspektywę lokalną i regionalną z europejską i globalną, potrafią o współczesnych wyzwaniach mówić w nieszablonowy i nowatorski sposób, wyróżniając się autentycznym zaangażowaniem społecznym.

Sławomir Tokarski, Dyrektor DG REGIO ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Makroregiony, Interreg i wdrażanie programów I, Komisja Europejska

„Pomorski Thinkletter” jest często źródłem inspiracji nie tylko dla poszczególnych osób, ale także administracji publicznej. Jego atrakcyjność polega na tym, że pozwala prezentować wiedzę i poznawać opinie bardzo różnych środowisk społecznych, politycznych w tym zarówno praktyków, jak i naukowców.

dr Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski, Radca Główny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Dziękujemy wszystkim Państwu za dotychczasowe zaufanie i zachęcamy do stałej subskrypcji kwartalnika!

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika – nr 1(12)/2023 Zielona transformacja i rozwój miast (pobierz)

 

Na górę
Close