Do Uczestników IV Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

Logotyp Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

Serdecznie dziękuję za udział w IV Pomorskim Kongresie Obywatelskim i wkład do dobrej, obywatelskiej atmosfery, która mu towarzyszyła. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla wszystkich inspirujące, a jednocześnie dostarczyło pozytywnej energii do myślenia i działania.

Naszym pragnieniem jest, aby Pomorski Kongres Obywatelski nie był tylko jednorazowym spotkaniem, ale również płaszczyzną stałego, pogłębionego dialogu i dyskusji oraz krystalizowaniem się wspólnych poglądów obywateli. Służyć temu będą między innymi: strona internetowa www.pfo.net.pl, którą chcemy rozwijać w kierunku portalu dyskusji obywatelskiej oraz nasze wydawnictwa. Już dziś możemy zapowiedzieć kolejny numer Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego, który będzie bazował na dorobku (wystąpieniach panelistów i głosach uczestników dyskusji) sesji tematycznej Kongresu pt. „Jak wykorzystać szansę chińską?”.

Nowe formy debaty międzykongresowej chcemy kształtować wspólnie z Państwem.

Serdecznie zapraszam do aktywności i przekazywania nam swoich opinii i sugestii dotyczących zarówno tematów poruszanych podczas Kongresu, jak i samej organizacji dialogu Pomorzan.

Zachęcam również do odwiedzania niniejszej strony, na której sukcesywnie będą pojawiać się materiały pokongresowe (zdjęcia, sprawozdania, nagrania video).

Z najlepszymi pozdrowieniami,

Jan Szomburg
Inicjator Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Na górę
Close