Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Gdańsk, 21 maja 2011 r.

Pytania i tezy do dyskusji:

Co stanie się z naszymi wartościami i stylem życia, jacy będziemy w roku 2030? Co chcielibyśmy w sobie zmienić?

 • Czy będziemy bardziej egoistyczni, materialistyczni i hedonistyczni, czy też nastąpi renesans podmiotowości, duchowości i wspólnotowości?
 • Jaka będzie rola rodziny?
 • Czy więzi społeczne budować będziemy w realu czy na facebooku?
 • Czy religijność radykalnie obniży się, czy też zmieni swój charakter?
 • Czy czeka nas „rewolucja” wykształconych i ambitnych kobiet?
 • Czy będzie narastało zróżnicowanie kulturowe Pomorza, czy też odwrotnie – wystąpi tendencja do ujednolicania kulturowego Pomorza?
 • Czy do roku 2030 powstanie pewien rodzaj wspólnoty Pomorzan, czy też będziemy zlepkiem skonfliktowanych plemion lub żyjących osobno enklaw społeczno-kulturowych?
 • Czy warto budować wspólnotę Pomorzan, w jaki sposób i w oparciu o co – co może być łącznikiem różnych społeczności pomorskich?
 • Czy rozwój kulturowy Pomorzan w duchu zwiększania podmiotowości, wzajemnego zaufania oraz zdolności do dialogu i współpracy jest możliwa i jak ją stymulować?

Moderator:

 • Barbara Szczepuła, Dziennik Bałtycki

Paneliści:

 • Piotr Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Co się stanie z naszymi wartościami i stylem życia do roku 2030?
 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański – Pomorska wspólnota – wyzwanie godne podjęcia
 • prof. Anna Maria Zawadzka, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych – Ryzyka kultury konsumpcji – między dobrobytem a dobrostanem

Umówione głosy:

 • prof. Grzegorz Klaman, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dyskusja

Pytania i tezy do dyskusji:

 • Jakiej szkoły potrzebujemy? Szkoła jako miejsce kolekcji punktów, zaświadczeń i certyfikatów czy kształtowania charakterów i zdobywania wiedzy oraz umiejętności?
 • Jak edukować zgodnie, a nie wbrew mózgowi?
 • Czy testy i egzaminy z roli narzędzia pomocniczego stały się naczelnym celem edukacji? Do czego prowadzi podporządkowanie nauczania testom? Jakie są tego skutki uboczne? Jak używać testów w sposób racjonalny?
 • Jaka edukacja prowadzi do rozwoju uczniów i prawdziwie przygotowuje ich do życia?
 • Na czym powinna polegać dobra zmiana w edukacji – a jak jej nie zmieniać?

Moderator:

 • dr Piotr Zamojski, Uniwersytet Gdański

Paneliści:

 • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu – Czy edukacja „pod testy” jest dobra dla mózgów naszych dzieci?
 • prof. Dorota Klus-Stańska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański – Testy albo laba w szkole – fałszywa alternatywa. Na czym polega edukacja dla rozwoju?
 • Rafał Słomiński, nauczyciel, I LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie – Jaka zmiana może wyjść szkole na dobre?

Dyskusja

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Ewa Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 • Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pytania i tezy do dyskusji:

 • Co zrobić, aby pomorskie firmy osiągnęły sukces eksportowy na chińskim rynku? Które z naszych produktów i usług mogą być interesujące dla chińskiego odbiorcy i konsumenta?
 • Co powinniśmy wiedzieć o kulturze i stylu życia Chińczyków, aby osiągnąć sukces na chińskim rynku?
 • Czy Chińczycy zmienią swój styl życia, czy dostosują go do wzorców zachodnich, czy też to my musimy dostosowywać nasze produkty i usługi do chińskich wzorców?
 • Które z niemieckich doświadczeń w eksporcie do Chin mogą być dla nas pouczające, czy możemy czegoś od Niemców w tym zakresie się nauczyć?

Moderator:

 • Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • Paweł Milewski, I Radca MSZ, Ekspert ds. Chin – Stosunki polsko-chińskie – jakim partnerem jesteśmy, a jakim możemy być dla Chin?
 • dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański – Wiedza o kulturze i stylu życia Chińczyków drogą do sukcesu na chińskim rynku.
 • Radek Pyffel, Prezes Centrum Studiów Polska Azja (połączenie wideokonferencyjne na żywo z Pekinu) – Chińczycy cenią nas bardziej, niż my sami siebie.
 • Janusz Daszczyński, Dyrektor Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju – „Złoto nie karaluch, samo do domu nie przyjdzie”, czyli 10 sposobów na efektywną współpracę z Chińczykami.
 • Andrzej Szumowski, Wiceprezes Wyborowa S.A. – Jak odnieść sukces na chińskim rynku?
 • Sławomir Berbeć, przedstawiciel Pomorza w Chinach – Szanse Pomorza w Chinach. Obszary potencjalnych sukcesów i sposoby prowadzące do ich osiągnięcia.
 • dr Tomasz Kalinowski, Radca Minister, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie – Czego możemy nauczyć się od Niemców w relacjach z Chinami?
 • Ray Wong, studentka zarządzania na PG, Chinka – Co Chińczycy cenią najbardziej w partnerach gospodarczych? Czy Chiny przyjmą zachodni styl życia? Które z naszych produktów mogą być interesujące dla Chińczyków?

Dyskusja

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Pytania i tezy do dyskusji:

 • Czy po dwudziestu latach dynamicznego wzrostu nie następuje swoisty „spadek poziomu energetycznego i aspiracji” wśród przedsiębiorców?
 • Czym konkurować gdy kurczy się prosta przewaga kosztowa? Jak poukładać się w firmie i z otoczeniem by wejść na wyższy poziom rozwoju?
 • Co przyniesie wymiana pokoleniowa nadchodząca na niespotykaną dotychczas skalę? Czy wraz z nową generacją szefów-właścicieli nadejdzie nowa kultura zarządzania?

Moderator:

 • Jan Szomburg, Jr., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polskie przedsiębiorstwa prywatne 20 lat po. Co udało nam się osiągnąć, jaka jest nasza pozycja w Europie?
 • Adam Cichocki, Prezes Zarządu, Brad Management Consulting – Jakiej kultury organizacyjnej potrzebują przedsiębiorstwa, aby dalej się rozwijać?
 • Witold Radwański, Prezes Zarządu, Krokus Private Equity – Jak przejść na profil korporacyjny, aby uzyskać przyspieszenie w rozwoju?

Umówione głosy:

 • Jan Zarębski, Prezes Zarządu, Gdański Klub Biznesu
 • Wiesław Szajda, Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Paweł Szydłowski, Pomorski Klub Biznesu, Hotel Szydłowski, Cafe Ferber
 • Stefan Widomski, były Wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia

Dyskusja

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Włodzimierz Kiciński, Prezes Zarządu, Nordea Bank Polska S.A.

Pytania i tezy do dyskusji:

 • Import energii z zewnątrz i rozwój źródeł rozproszonych, czy duże elektrownie w regionie i eksport energii?
 • Węgiel, ropa, gaz, atom, słońce, wiatr, biomasa czy woda – jaki mix energetyczny w przyszłości?
 • Jaka równowaga między niezbędnymi inwestycjami a walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz ochroną klimatu?
 • Kto powinien decydować o przyszłym kształcie energetyki na Pomorzu: region i jego mieszkańcy, władze krajowe, czy korporacje?
 • Jakie koszty rozwoju elektroenergetyki będziemy ponosić jako Pomorzanie i jakie możemy mieć korzyści?

Moderator:

 • Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • Tadeusz Żurek, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego – Rozwój pomorskiej energetyki – jaka strategia regionu?
 • Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.Pomorski rynek energii – czy czeka nas rewolucja i jaki będzie jej charakter?
 • Jan Stefanowicz, Kancelaria Juris – Jak wykorzystać szanse gazu łupkowego? Gaz łupkowy – nowe szanse na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza?

Umówione głosy:

 • Janusz Luks, Chief Executive Officer, Central Europe Energy Partners (CEEP)
 • Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dyskusja

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Moderator:

 • Jerzy Boczoń, Dyrektor, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku

Paneliści:

 • Piotr Wołkowiński, międzynarodowy konsultant – Co to są innowacje społeczne, jak wykorzystać środki UE dla efektywnego wspierania innowacyjności społecznej?
 • Ewa Romanow – Prezes Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa” – Innowacyjność społeczna dźwignią rozwoju lokalnego
 • Marianna Sitek-Wróblewska, Prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej – Pomoc dziecku – od instytucji totalnej do wychowania podmiotowego

Dyskusja

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społeczne
Na górę
Close