Idea IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

Pasje – Obywatelska Wspólnota – Europa to hasła IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Stawiamy je, jako trzy pasma drogi do lepszego życia Pomorzan. Pasje są sprężynami naszej aktywności w każdej dziedzinie życia – w pracy, biznesie, nauce, kulturze, czasie wolnym. Warto się więc zastanowić jak pobudzać i rozwijać pasje w szkole, jakie kultury organizacyjne rozwijać w przedsiębiorstwach, uczelniach i urzędach, by wykorzystywać pasje i talenty pracowników, jak organizować czas wolny, by pasje dały nam niezbędną równowagę życia.

Sprężyna pasji niewiele nam jednak da jeśli życie społeczne i polityczne będzie źle zorganizowane. Dlatego będziemy się zastanawiali nad tym, jak budować wspólnotę obywatelską Pomorzan, jak rozwijać Pomorze dobrych relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. Jakich wartości i reguł gry zespołowej potrzebujemy, by nie marnować zróżnicowanych potencjałów? Zaproponujemy KODEKS WARTOŚCI POMORZAN, który stworzyłby ramy naszych działań w różnych dziedzinach i na różnych szczeblach. Będziemy również dyskutowali nad Marką Pomorza, która łączyłaby naszą historyczną tożsamość z osiągnięciami chwili obecnej i aspiracjami na przyszłość.

W naszej debacie pojawi się też tło europejskie – m. in. w kontekście kwestii migracji. Na Pomorzu zawsze byliśmy otwarci na świat i czerpaliśmy ze współpracy z naszym otoczeniem europejskim. Europa jest dla nas wartością, z której czerpiemy i za którą chcemy być współodpowiedzialni.

I na koniec coś co nas łączy – na dobre i na złe – to nasz język. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie jaki język pomoże nam w budowaniu wspólnoty obywatelskiej. Jakie zagrożenia i szanse tkwią w języku debaty publicznej i jakie wyciągnąć z tego wnioski.

Na górę
Close