Program

Program

Politechnika Gdańska, 23 kwietnia 2016 r.
OTWARCIE OBRAD

Powitanie

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego

Otwarcie

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

W kierunku nowego modelu rozwoju Polski

Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

Jak wyzwolić w sobie pasję i zmienić swoje życie na lepsze?

ś.p. Aleksander Doba

polski podróżnik, zdobywca, pierwszy człowiek, który przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk

Dokąd zmierza Europa – jakie wnioski dla rozwoju wspólnot lokalnych?

prof. Bronisław Misztal

Ambasador RP w Portugalii

POMORSKIE PASJE – cztery przykłady

Pasja i marka drogą do międzynarodowego sukcesu

Piotr Soyka

Prezes Zarządu Remontowa Holding SA

Pasja do sportu – jak na pasji zbudować swoje życie i dzielić się nią z innymi?

Mateusz Kusznierewicz

Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata w żeglarstwie, inicjator Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

Małgorzata Paszylka-Glaza

kurator sztuki Muzeum Narodowego w Gdańsku

Pasja obywatelska – wariant pomorski

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski

Moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE:

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego - Po co nam marka Pomorza i jak ją budować – tezy wyjściowe, pytania i dylematy do dyskusji
 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

OKRĄGŁY STÓŁ POMORSKIEJ MARKI:

 • Kaziemierz Wierzbicki, założyciel i członek Rady Nadzorczej Trefl S. A.
 • Tomasz Kloskowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • Maciej Grabski, Inwestor i Dyrektor Generalny Olivia Business Centre
 • Kajetan Kajetanowicz, Zawodnik LOTOS Rally Team, Rajdowy Mistrz Europy 2015 oraz czterokrotny Rajdowy Mistrz Polski w latach 2010-2013
 • Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
 • Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Aleksander Masłowski, Pasjonat Gdańska oraz licencjonowany przewodnik po mieście i jego okolicach
 • Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu EKOINBUD, Wiceprezes Zarządu Pracodawcy Pomorza

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskieg
 • Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PARTNER SESJI

Samorząd Województwa Pomorskiego

Moderator: Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODITK

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • Maria Mach, Dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – Czy system edukacji wspiera rozwój dzieci na bazie ich talentów i pasji? Jak przekonać wszystkich do tego, że warto budować edukację na pasjach i talentach?

DYSKUSJA PANELOWA:

 • Piotr Bogdanowicz, Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki – Jak zbudować kulturę pracy szkoły przyjazną talentom i pasjom?
 • Małgorzata Solowska, nauczycielka języka angielskiego, historii i wos w Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, jedna z liderów Kreatywnej Pedagogiki w Gdańsku –  Jak wesprzeć rozwój dzieci w szkole? Co może zrobić nauczyciel bez oglądania się na „system”?
 • dr Agata Hofman, mama Szymona, Jana, Zuzi i Tymoteusza, wykładowca UG i założycielka Polskiej Akademii Dzieci – Co wynika z doświadczeń edukacji pozaszkolnej? Jakie mechanizmy można przeszczepić w istniejący system edukacji?
 • Wojciech Syrocki, Prezes RoboNet Sp. z o.o., koordynator projektu edukacyjnego RoboCamp – Jak wesprzeć rozwój pełnych pasji innowatorów? Jak rozpoznawać i rozwijać nieoczywiste talenty?

GŁOS UMÓWIONY:

 • Arkadiusz Śmigielski, Prezes Zarządu OptiNav, biznesmen- nauczyciel pasjonata – Jak zaangażować biznes do rozbudzania pasji i rozwijania talentów?

DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • dr Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
Moderator: Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:
 • Marek Gróbarczyk*, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Priorytety polskiej polityki w obszarze gospodarki morskiej
PANEL DYSKUSYJNY: Runda I: Między odbudową a innowacyjnym rozwojem przemysłu stoczniowego Jaka jest dziś konkurencyjność krajowego przemysłu stoczniowego i z jakimi wyzwaniami musi się zmierzyć w najbliższej przyszłości? Czy przedsiębiorstwa sektora stoczniowego i jego poddostawcy są dziś gotowi przejść na bardziej innowacyjnych model rozwoju, w tym inwestując w rozwój zaawansowanych technologii? W jaki sposób polityka rozwoju może wzmacniać konkurencyjność podmiotów gospodarki morskiej?
 • Piotr Soyka, Prezes Zarządu, Remontowa Holding
 • Zbigniew Zienowicz,  Prezes Zarządu, Hydromega
 • Zbigniew Karpiński, Prezes Zarządu, Centrum Techniki Okrętowej
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI GŁOSY ODNIESIENIA:
 • Jerzy Czuczman, Dyrektor, Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 • Jerzy Lewandowski, Sekretarz Generalny, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Tadeusz Aziewicz, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Runda II: Pomorski hub logistyczny – wyzwania i kierunki rozwoju Jakie są perspektywy dla dalszego rozwoju funkcji logistycznych na Pomorzu? Jakie są kluczowe wyzwania i bariery w szczególności w zakresie rozwoju infrastruktury, dla rozwoju hubu logistycznego na Pomorzu dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej? Czy i w jakiej skali rozwój sektora logistycznego będzie generował wysokiej jakości, atrakcyjne miejsca pracy w regionie? Co będzie determinować ich tworzenie?
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, UNGlobal Compact w Polsce
 • Artur Szczepaniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, OT Logistics SA
 • Krzysztof Gromadowski, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Port Gdynia
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI GŁOSY ODNIESIENIA:
 • Marek Gróbarczyk*, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
Klaster Morski
Moderator: Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową SŁOWO NA ROZPOCZĘCIE DEBATY:
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
DYSKUSJA PANELOWA: - Jakie są szersze korzyści z funkcjonowania firm rodzinnych dla lokalnej gospodarki? - Gdzie tkwią główne bariery rozwojowe rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw? - Czy firmy te są w stanie dokonać skoku i stać się graczami na rynku międzynarodowym? - Jak zwiększyć innowacyjność MŚP i budować ekosystemy rozwojowe? - W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw?
 • Jarosław Chołodecki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Natalia Zarębska,  Członek Zarządu, Lonza-Nata
 • Zbigniew Borkowski, Prezes Zarządu, Infracorr
 • Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom
 • Łukasz Osowski, Założyciel IvoSoftware
 • Jerzy Milewski, Prezes Zarządu, Blirt
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:
 • Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza
 • Łukasz Żelewski, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza
 • Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Pracodawcy Pomorza
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Moderator: dr Grzegorz Stunża, Pracownia Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:
 • dr hab. Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM – Jak wygrać „cyfrową szansę”? Cyfryzacja jako szansa i zagrożenie
DYSKUSJA PANELOWA:
 • Daria Drabik, Kierownik Działu Projektów Fundacji Orange – Kompetencje cyfrowe to elementarz XXI wieku. Jakich kompetencji cyfrowych potrzebujemy?
 • Sebastian Ptak, Członek Zarządu Blue Media S. A. – Programowanie jako pasja. Jakich kompetencji nam potrzeba by rozwinąć innowacyjną gospodarkę cyfrową?
 • Marcin Olender, Menadżer Google ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych na Europę Środkowo-Wschodnią – Kompetencje cyfrowe to nie wszystko. Czego nam brakuje, aby wykorzystać umiejętności korzystania z narzędzi?
 • Małgorzata Bulczak, Training Manager BULEKSOFT – Kompetencje cyfrowe w korporacji. Jaką wiedzę, umiejętności i postawy cyfrowe powinni nabyć polscy menadżerowie?
GŁOSY UMÓWIONE PRAKTYKÓW:
 • Beata Staszyńska, Prezes Fundacji Citizen Project
 • Iwona Brzózka-Złotnicka, Koordynatorka programu Mistrzowie Kodowania
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI ODNIESIENIA DO DYSKUSJI:
 • Tomasz Nadolny, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
 • Marcin Stefański, Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP

PARTNERZY SESJI

Orange Fundacja
Bluemedia
Moderator: Mariusz Machnikowski, Koordynator ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016 GOŚCIE SPECJALNI SESJI:
 • Aleksander Doba, polski podróżnik, zdobywca, pierwszy człowiek, który przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk
 • Adam Giersz, Minister Sportu i Turystyki w latach 2009-2011
WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:
 • Olgierd Bojke,Prezes Federacji Nordic Walking – Jak sport może przyczynić się do tworzenia wspólnoty?
DYSKUSJA PANELOWA:
 • Maja Tokarska, zawodniczka PGE Atom Trefl Sopot – Co mi dał sport?
 • Mateusz Kusznierewicz, Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata w żeglarstwie, inicjator Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku – Sport jako dobry „pretekst” do mówienia o tożsamości i dziedzictwie historycznym
 • Jakub Fedorowicz, Koordynator parkrun Polska – Sport masowy – zdrowie, tożsamość, wspólnota • Janusz Benesz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Trefl Pomorze – Sponsor czy społeczny mecenas? Jaka rola biznesu w sporcie?
 • Janusz Benesz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Trefl Pomorze – Sponsor czy społeczny mecenas? Jaka rola biznesu w sporcie?
 • Krzysztof Bielak, Prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki/ Wiceprezes NDI SA – Jak tworzą się wspólnoty na przykładzie koszykówki?
 • ks. Tyberiusz Kroplewski, współpomysłodawca projektu „Kochaj bliźniego jak siebie samego – rugby łączy ludzi” – Trzecia połowa meczu – kibicowanie jako fundament budowania społeczności
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:
 • Maciej Kowalczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Sportu

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Moderator: Piotr Wołkowiński, ekspert międzynarodowy WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:
 • prof. Bronisław Misztal, Ambasador RP w Portugalii – Jak migracje mogą przeobrazić Europę, Polskę i Pomorze?
DYSKUSJA PANELOWA:
 • prof. Maciej Duszczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski – Jak znaleźć złoty środek pomiędzy idealizmem i pragmatyzmem – czy Polacy są gotowi, żeby przyjąć uchodźców?
 • Joanna Witkowska, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – Pomorski rynek pracy – czy potrzebujemy polityki migracyjnej?
 • Piotr Olech, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Urząd Miasta Gdańska – Jaka integracja migrantów – co możemy zrobić, żeby się przygotować?
 • dr Jacek Kołtan, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, Europejskie Centrum Solidarności – Czy idee „Solidarności” pozwolą nam lepiej odnaleźć się w świecie migracji?
GŁOS UMÓWIONY:
 • Anna Domańska, reportażystka
DYSKUSJA UCZESTNIKÓW SESJI ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:
 • Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

PARTNERZY SESJI

Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności
Wystąpienia wprowadzające

prof. Jerzy Bralczyk

Uniwersytet Warszawski

„Gość Niedzielny”

dr Andrzej Grajewski

„Gość Niedzielny”

Pytania i wypowiedzi z sali

Głos odniesienia: Mariusz Szmidka, Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego

ZAKOŃCZENIE:

 • dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

W ramach IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego odbyło się również Forum Edukacja dla rozwoju talentów i pasji, którego celem była promocja inicjatyw edukacyjnych wszechstronnie rozwijających pasje i talenty uczniów. Więcej informacji

forum_www

W tym roku uczestnikom Kongresu z pomocą przyszła aplikacja Eventory. Wystarczyło pobrać ją na swojego smartfona i dołączyć do wydarzenia „IX Pomorski Kongres Obywatelski” , aby mieć pod ręką dostęp do szczegółowego programu Kongresu oraz aktualności. Oficjalna aplikacja Kongresu dostępna pod linkami:
dla użytkowników iPhona: https://itunes.apple.com/pl/app/eventoryapp/id883207995?mt=8
– dla użytkowników systemu Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.eventory.app

Na górę
Close