Ku polskim specjalizacjom technologicznym – nowa książka

Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji  – to tytuł nowej książki z serii „Wolność i Solidarność”, która powstała na kanwie dorobku XVI Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 16 października 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jest dla Polski koniecznością by zachować konkurencyjność i sprostać wyzwaniom przyszłości. Wymaga to jednak zupełnie innego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw i ich otoczenia. Rodzi potrzebę innych kompetencji i wzorców zachowań, nowej kultury organizacyjnej i komunikacyjnej, innego przywództwa oraz efektywnego ekosystemu współpracy i wsparcia publicznego. Jakie specjalizacje technologiczne pozwolą nam zbudować gospodarkę wysokomarżową, zdolną do generowania wyższych płac i wpływów z podatków, a co za tym idzie – gotową do pokrycia wysokich kosztów zielonej transformacji?

Na te i inne pytania odpowiadają w niniejszej publikacji m.in. prof. Mariusz Orłowski, Virginia Tech University, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Anna Streżyńska, Prezes Zarządu, MC2 Innovations, b. Minister Cyfryzacji, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, dr Sławomir Tokarski, Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makro­regionów, Interreg i wdrażania programów, Komisja Europejska, dr inż. Tomasz Szejner, Cambridge University, Doradca Prezesa w ARP S.A., dr inż. Zygmunt Krasiński, Doradca Strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH) oraz przedstawiciele różnorodnych sektorów innowacyjnych.

Książka powstała przy wsparciu Partnera sesji tematycznej XVI KO dotyczącej polskich specjalizacji technologicznych – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Publikację można nieodpłatnie pobrać klikając na link poniżej.

Pobierz książkę

Życzymy ciekawej lektury i zachęcamy do zapoznania się z nagraniem debaty o polskich specjalizacjach technologicznych podczas XVI Kongresu Obywatelskiego (YouTube).

Na górę
Close