Program

Centrum Nauki Kopernik / ONLINE, 16 października 2021 r.
Wystąpienie otwierające

Polska wobec wyzwań przyszłości – jaki mamy wybór?

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

DEBATA OTWARCIA
Moderacja

Miłosz Szymański

Miłosz Szymański

redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”

Paneliści

Jerzy Buzek

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Prezes Zarządu, MC2 Innovations, b. Minister Cyfryzacji

Prof. Andrzej Zybała

prof. Andrzej Zybała

Szkoła Główna Handlowa

Zofia Dzik

Zofia Dzik

impact inwestor, fundator i prezes zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia

Partner sesji

Moderacja:

 • Jarosław Sroka, Członek Zarządu, Kulczyk Investments, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Paneliści:

 • prof. Mariusz Orłowski, Virginia Tech University, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Światowa gra technologiczna – stawki i narzędzia
 • dr inż. Zygmunt Krasiński, Doradca Strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Jak wybrać polskie specjalizacje, według jakiego klucza?
 • dr inż. Adam Piotrowski, Prezes Zarządu, Vigo System, Mikroelektronika – drogi do budowy polskiego międzynarodowego gracza
 • Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, Ryvu Therapeutics, Przesłanki, logika i sekwencja rozwoju polskiego klastra biotechnologicznego wpisującego się w globalną dynamikę gry

 

Partnerzy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
VIGO System

Moderacja:

 • dr Radomir Matczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju

Paneliści:

 • prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jakie są strategiczne kierunki działań sektora publicznego w Polsce, aby łagodzić skutki kryzysu klimatycznego i motywować sektor gospodarczy do zielonej transformacji?
 • Katarzyna Zawodna­‑Bijoch, Prezeska biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dlaczego duże korporacje działające w Polsce tak nieśmiało adresują kryzys klimatyczny w swoich strategiach i modelach biznesowych?
 • Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Bazując na doświadczeniach innych krajów, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy z zielonej transformacji uczynić wehikuł generujący pozytywne i trwałe impulsy rozwojowe?
 • Jan F. Staniłko, Dyrektor ds. Strategii, Vigo System, b. Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Które mity są najbardziej szkodliwe w dyskusji na temat pełnego bilansu kosztów i korzyści płynących z dekarbonizacji i domykania obiegów w gospodarce?

Partnerzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Skanska

Partner merytoryczny

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Organizacje współpracujące

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Fundacja Nauka dla Środowiska

Moderacja:

 • Marcin Skrzypek, działacz społeczno­‑kulturalny w Lublinie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Paneliści:

 • Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Jak nowe "zielone" priorytety UE wpłyną na krajową politykę miejską i kierunek transformacji polskich miast?
 • dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Jak zrobić więcej za mniej? - czyli o zielonym i innowacyjnym przekształcaniu miast w czasie malejących zasobów
 • Hubert Trammer, architekt, uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, Jak w duchu zrównoważonego rozwoju adaptować miasta do stojących przed nimi wyzwań?
 • Tomasz Dreslerski, Dyrektor Sprzedaży Enterprise, Orange Polska, Nowe wyzwania dla infrastrukturalnego „krwiobiegu” miast

Partnerzy sesji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
Orange
Moderacja

Michał Płociński

Michał Płociński

dziennik „Rzeczpospolita”

Wystąpienie wprowadzające

prof. Michał Kosiński

Stanford University

Paneliści

Czy wpadamy w ramiona nowego, technologicznego Lewiatana?

prof. Szymon Wróbel

kierownik Laboratorium Techno-Humanistyki, Artes Liberales UW

Na ile nasze decyzje są nadal nasze?

Katarzyna Szymielewicz

Prezes Zarządu, Fundacja Panoptykon

Sztuczna inteligencja – od czego się zaczęło i do czego to zmierza?

Na ile możemy pozytywnie współkształtować nowoczesne technologie – jakie kompetencje nam w tym pomogą?

Maciek Borówka

Maciek Borówka

Prezes Zarządu, Tapptic Polska, Członek Zarządu, Tapptic SA

Słowo na zakończenie Kongresu

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego