prof. Szymon Wróbel

kierownik Laboratorium Techno­‑Humanistyki, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Profesor filozofii na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w IFiS PAN. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnia książka to Filozof i terytorium poświęcona Warszawskiej Szkole Historyków Idei, opublikowana przez Wydawnictwo IFiS PAN w 2016 roku. Po angielsku ukazały się pod jego redakcją, przy współpracy Krzysztofa Skoniecznego, dwie książki – Atheism Revisited. Rethinking Modernity and Inventing New Modes of Life (Palgrave Macmillan 2020) oraz Living and Thinking in the Post­‑Digital World (Universitas 2021). Aktualnie jest kierownikiem Laboratorium Techno­‑Humanistyki na Wydziale Artes Liberales.

Na górę
Close