Zaproszenie do udziału w X Pomorskim Kongresie Obywatelskim

Są czasy, kiedy musimy oderwać się od codziennych zajęć zawodowych i rodzinnych by skierować naszą uwagę oraz energię na sprawy publiczne, wspólne, by je lepiej zrozumieć i poukładać.

Teraz właśnie jest taki czas. Wszyscy to czujemy. Świat dookoła nas staje się nie tylko coraz bardziej niepewny i trudny, ale także – trzeba to jednak powiedzieć – niebezpieczny. W takim czasie naszą racją stanu jest trafne odczytywanie, uzgadnianie i realizowanie naszych wspólnych, zbiorowych interesów wobec Europy i świata. A także takie poukładanie wewnętrzne, które pozwalałoby wykorzystać cały nasz potencjał – talentów, energii, wiedzy, kompetencji. Dziś w sposób szczególny potrzebujemy mądrej wspólnoty politycznej i społecznej.

Tymczasem my, Polacy, jesteśmy dziś „w proszku”. Właśnie teraz. Podzieleni jak nigdy od 1989 roku i samozablokowani wewnętrznie. To ogromne zagrożenie dla stabilności naszego dalszego rozwoju i zachowania podmiotowości w globalnym wyścigu. Dlatego musimy się odblokować i zacząć budować pomosty w sferze, na którą mamy realny wpływ – w sferze relacji społecznych. Każdy z nas może się do tego przyczynić, każdy może wnieść swój osobisty wkład, choćby minimalny, w budowanie pomostów i przełamywanie lodów. Ale zawsze wymaga to pewnego wysiłku – wysiłku rozumu i serca, odrzucenia uprzedzeń, a nawet poczucia krzywdy.

Nie ma innej drogi naszego polskiego i pomorskiego odblokowania się niż spotkanie twarzą w twarz, dialog i otwarcie na wzajemne zrozumienie, okazywanie wzajemnego szacunku i zwykłej ludzkiej życzliwości.

Dlatego zapraszam na X Pomorski Kongres Obywatelski, który odbędzie się 8 kwietnia br. pod hasłem „Pomorze i Polska – razem wobec trudnego świata” w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Dajmy dobry przykład, pokażmy, że tu, na Pomorzu, potrafimy dobrze spotkać się w różnorodności, w trosce o dobro wspólne. Dajmy też sobie szansę na budowę regionu „na tak” – realizującego ideę wspólnoty obywatelskiej, opartej na wierze we własne siły i możliwości.

Zachęcam do przekazywania serdecznego zaproszenia na Kongres rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Wstęp jak zwykle wolny! Obowiązkowa rejestracja, szczegółowy program i więcej informacji na naszej stronie w zakładce Pomorski Kongres Obywatelski.

Z najlepszymi pozdrowieniami,
dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close