Program

Program

Politechnika Gdańska, 08 kwietnia 2017 r.
Przywitanie

Wzajemny szacunek podstawą naszego pomorskiego i polskiego RAZEM

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Wspólne odśpiewanie hymnu „Morze nasze morze”
Głosy na dobre otwarcie

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Jaki język do budowania wspólnoty?

prof. Anna Cegieła

Przewodnicząca Komisji Etyki Komunikacji PAU, Uniwersytet Warszawski

Siła dojrzałej tożsamości narodowej

prof. Michał Bilewicz

Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

Inspiracja praktyczna:

WSPÓLNE PROJEKTY DROGĄ OD KONFLIKTÓW I PODZIAŁÓW DO WSPÓŁMYŚLENIA, WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI

Dominika Leśko

absolwentka X LO w Gdyni, studentka Uniwersytetu Gdańskiego

Szymon Piwowarski

absolwent X LO w Gdyni, student Uniwersytetu Gdańskiego

Nowa polityka i ekonomia – między globalizmem a lokalizmem

dr Michał Kuź

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Rewolucja "Przemysł 4.0" i jej znaczenie dla Polski

Jan Filip Staniłko

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, b. Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Potencjał ekonomii współdzielenia (sharing economy)

Maciej Grabski

Prezes Olivia Business Centre

Turystyka zrównoważona jako szansa na wyższą jakość życia i wyjście z pułapki niestabilnego rozwoju

Hanna Marlière

Dyrektor Zarządzająca Green Management Group Sp. z o.o.

  • Tablica myśli i postulatów – Jak budować pomosty między nami? – zapisywanie propozycji i inspiracji przez uczestników Kongresu

  • X odsłon Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego – we wspomnieniach i na fotografiach

Wojtyła – Gombrowicz: dwa oblicza dojrzałości

dr hab. Michał Łuczewski

Uniwersytet Warszawski

Polski grzech pierworodny i jak z niego wyjść

Wojciech Domosławski

publicysta, współpracownik Kongresu Obywatelskiego

Wyzwanie edukacji do dojrzałości

Maria Mach

Dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Zrównoważony rozwój jako wyraz naszej dojrzałości

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce

Jaka kultura komunikacji i współdziałania dla budowy innowacyjnego Pomorza?

Grzegorz Borowski

założyciel oraz Dyrektor Zarządzający infoShare

Wyzwanie dojrzałości z perspektywy pomorskiej

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Odniesienie do wystąpień

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close