Sprawozdanie z sesji tematycznej „EDUKACJA XXI w. Cele, miejsca, metody”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „TALENTY POLAKÓW W czym możemy być najlepsi?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „POLSKIE STYLE ŻYCIA Między miastem a wsią”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „ROZWÓJ LOKALNY Bariery i stymulanty”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „INTERESY POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE”