Sprawozdanie z sesji tematycznej „PRZESTRZEŃ DLA KOMUNIKACJI I DIALOGU POLAKÓW Warunki konieczne dla dobrej komunikacji i dialogu Polaków”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „DROGI ROZWOJU KULTUROWEGO POLAKÓW”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „JAK POPRAWIĆ RZĄDZENIE POLSKĄ W XXI W.? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „JAKA WSPÓLNOTOWOŚĆ POLAKÓW W XXI W.?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „ROZWÓJ, ALE JAKI? Cele i zasady rozwoju”