20 i 21 marca 2015 r. w 40 bibliotekach publicznych w całej Polsce ponad tysiąc osób spotkało się w ramach debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła”, by rozmawiać o rozwoju Polaków i lokalnych społeczności. Spotkania zostały zorganizowane w formie warsztatów w oparciu o jednolity scenariusz, przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tematem dyskusji podczas debat lokalnych były kompetencje – rozumiane jako punkt wyjścia dla refleksji nad narzędziami rozwoju osobistego i społecznego. Uczestnicy spotkań, wspierani przez gospodarzy i profesjonalnych moderatorów, odpowiadali na następujące pytania:

  • jakie kompetencje są najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców naszej miejscowości/gminy?
  • jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby angażować się w sprawy naszej miejscowości/gminy?

Debaty odbyły się równolegle w 40 miejscowościach:

  • we wszystkich regionach Polski – od Pomorza do Małopolski, od Dolnego Śląska do Podlasia,
  • z Polski lokalnej i metropolitalnej – w małych miejscowości takich jak Lubaczów, Pieszyce czy Stare Juchy i w dużych miastach takich jak Gdańsk, Kraków czy Wrocław.

Wzięło w nich udział łącznie 1181 uczestników; skład tej grupy pozwalał na dialog:

  • międzypokoleniowy – uczestnicy ze wszystkich grup wiekowych (zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie i studenci i seniorzy),
  • międzyśrodowiskowy i międzysektorowy – uczestnicy ze wszystkich sektorów i środowisk (zarówno samorządowcy, przedstawiciele edukacji, bibliotek i domów kultury, jak i działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze).

Debaty znalazły szeroki oddźwięk w krajowych i lokalnych mediach – zostały objęte patronatem korporacyjnym TVP oraz Programu I Polskiego Radia.

W debaty zaangażowały się także władze publiczne (samorządy lokalne i regionalne, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej) – objęły je patronatem, ich przedstawiciele wzięli w nich czynny udział, a najważniejsze wnioski z raportu zostały zaprezentowane w mediach i w rozmowach z kluczowymi decydentami (w tym Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską).

Podsumowanie debat odbyło się na X– jubileuszowym – Kongresie Obywatelskim w Warszawie (7 listopada 2015 r.).

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował raport z tego wydarzenia. Raport z debat zawiera między innymi opis przebiegu debat, listę bibliotek, które zorganizowały spotkania, wnioski z debat i relacje zdjęciowe.

raport_debaty_cov

Na górę
Close