30 lipca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się tekst Jana Szomburga Jr., Wiceprezesa Zarządu IBnGR pt.Inni tracą, my zyskujemy

powrót