Dziennik Bałtycki_X PKO

Łukasz Kłos, Lęk przed nieznanym rozbija wspólnotę, „Dziennik Bałtycki” 10.04.2017 r.

Zamknięci w społecznych „kapsułach” koncentrujemy się na tym, co nas dzieli, zamiast budować przestrzenie racjonalnego współdziałania.

powrót