Czym jest dobro wspólne? – prof. Anna Maria Zawadzka, Uniwersytet Gdański