Program

Program

Politechnika Gdańska, 11 maja 2013 r.
Otwarcie Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Wypowiedzi wprowadzające:

prof. Dariusz Rosati

ekonomista, polityk

dr Maria Rogaczewska

Uniwersytet Warszawski

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Panel dyskusyjny:

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu, Bankilo, b. Prezes Zarządu Energa, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Paweł Olechnowicz

były Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Wojciech Kłosowski

specjalista ds. rozwoju lokalnego, doradca w Związku Miast Polskich, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Marcin Skrzypek

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

dr Joanna Kusiak

University of Cambridge, King’s College

Przemysław Kluz

socjolog, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Moderator:

 • Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wprowadzenia:

 • dr Mirosław Gronicki, Minister Finansów w latach 2004 – 2005 – Czy zmiana modelu rozwoju Polski jest konieczna?
 • prof. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010 – Jakiej wizji rozwoju potrzebuje Polska?

Głos nauki:

 • prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej – Co zrobić, by nauka stała się siłą napędową rozwoju Pomorza?

Głosy biznesu:

 • Arkadiusz Śmigielski, Prezes Zarządu OptiNav sp. z o.o.
 • Maciej Grabski, Prezes Zarządu, Business Angel Seedfund

Głosy z perspektywy rozwoju regionalnego:

 • dr Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji:

 • Tadeusz Aziewicz, Poseł na Sejm RP
 • prof. Dariusz Rosati, Minister Spraw Zagranicznych w latach 1995-1997, Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2004, Poseł na Sejm RP

Moderator: Marcin Skrzypek, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

Paneliści:

 • dr inż. Arch. Łukasz Pancewicz, Politechnika Gdańska
 • dr Arkadiusz Peisert,Uniwersytet Gdański
 • dr Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska
 • Mikołaj Bazaczek, Daria Gołąb, Hanna Obracht-Prondzyńska, Koło Naukowe Lem-ur, Wydział Architektury PG – prezentacja wyników projektu „Miasto marzeń”

Głosy w dyskusji:

 • Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni
 • Joanna Kusiak, Stowarzyszenie Duopolis, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa
 • Ewa Patyk, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Moderator: Wojciech Woźniak, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • Adam Giersz, Minister Sportu i Turystyki w latach 2009 – 2011, były Wiceprzewodniczący PKOl – Jaki sport na Pomorzu? Po co nam sport? Czy chcemy sportu amatorskiego czy wyczynowego? Jak rozwijać i finansować sport na Pomorzu? Czy potrzebujemy regionalnej strategii sportu?
 • Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa Lotos SA Jaka filozofia wspierania pomorskiego sportu? Co, jak i po co wspierać?
 • Monika Chabior, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – Sport jako klucz do rozwoju lokalnej społeczności. Co zrobić, aby w pełni wykorzystać jego potencjał?
 • Natalia Partyka, Mistrzyni paraolimpijska w tenisie stołowym – Sport jako „szkoła życia”. W czym pomaga, co w nas kształtuje sport?
 • Artur Siódmiak, wielokrotny reprezentant Polski w piłce ręcznej, inicjator „Akademii Piłki Ręcznej”Sport jako „kuźnia” charakteru. Jak wykorzystać sport w procesie kształtowania młodych ludzi?
 • Janusz Szydłowski, Polski Związek Lekkiej Atletyki – „Obywatelski” klub sportowy. W jaki sposób kluby mogą stać się narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego?

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji: Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Partner sesji:

Miasto Sopot

Moderator: prof. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński – wystąpienie wprowadzające

Paneliści:

 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
 • dr Adam Mikołajczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Polityki Regionalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Piotr Wołkowiński, międzynarodowy konsultant

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji: Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • Joanna Nowacka, Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik” –  Czy, po co i jak szkoła może wychowywać do odpowiedzialności za dobro wspólne?
 • Jolanta Tersa, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach – Przykład klasy integracyjnej – od protestu do zrozumienia, czyli  jak budować poczucie odpowiedzialności za wspólnotę?
 • Paweł Braun, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – Po co nam przestrzeń dla kapitału społecznego, jak ją tworzyć – czyli o idei  „trzeciego miejsca”
 • Antoni Szymański, rodzinny kurator sądowy, były Senator RP – Dlaczego i jak wspierać rodzinę – kuźnię dobra wspólnego
 • hm. Zenobia Glac-Ściebura, Komendant Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego – Jak rówieśnicy mogą się wzajemnie wychowywać – czyli dobro wspólne w działaniu

Głosy w dyskusji:

Danuta Kalsztein, Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji: dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

Moderator: Jan Szomburg Jr., Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska – A gdyby przejść na energetykę obywatelską?
 • dr Jan Rączka, partner, Efekt Technologies Sp. z o.o., były prezes NFOŚiGW – Energetyka rozproszona, ale może nie tak bardzo…
 • Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu, Energa Operator SA – Czy system energetyczny jest gotowy?
 • Marek Bania, Prezes Zarządu, Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – Czy otwiera się szansa biznesowa dla pomorskich firm?
 • Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku – A co na to polityka regionalna?

Dyskusja

Moderator: Marzenna Czerwińska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

 • dr Maciej Tarkowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Jakie korzyści czerpiemy z obiektów? Jaka jest poszerzona funkcjonalność budowanej infrastruktury?
 • Małgorzata Chmiel, Radna Miasta Gdańska
 • Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – Jak możemy wypełnić „skorupy” treścią? Czy międzysektorowe partnerstwa i otwarcie na lokalnych liderów wystarczy?
 • Wojciech Kłosowski, ekspert samorządowy – Czy jest alternatywa dla „twardych” inwestycji infrastrukturalnych? Czy jest coś, co wyrasta poza szkolenia i konferencje?

Dyskusja

Odniesienie do dyskusji:

 • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Marek Biernacki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Na górę
Close