Ludzie Kongresu

Wojciech Eichelberger

psychoterapeuta

Psychoterapeuta, coach, trener, doradca biznesu. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) w Warszawie, który zajmuje się m.in. profilaktyką przeciążenia i wypalenia stresem. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

Karolina Elbanowska

działaczka społeczna

Wspólnie z mężem Tomaszem zainicjowała ogólnopolską akcję „Ratuj Maluchy”, ruch rodziców, który wpłynął w 2009 r. na odroczenie reformy obniżenia wieku szkolnego. 15 września tego roku Karolina Elbanowska w imieniu rodziców z akcji Ratuj Maluchy przedstawiła w sejmie obywatelski projekt ustawy oświatowej podpisany przez 347 tys. osób, poparty przez wszystkie kluby do dalszych prac. Założycielka Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców oraz Fundacji o tej samej nazwie, której jest prezesem. Publikuje m. in. w „Rzeczpospolitej” komentarze nt. polityki rodzinnej i edukacji. W 2009 wyróżniona za działalność społeczną przez Życie Warszawy tytułem Dama Stolicy. Germanistka, prywatnie mama piątki dzieci.

prof. Andrzej Eliasz

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Andrzej Eliasz – psycholog, były rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka, psychologii ekologicznej. Od 1991 do 2000 był redaktorem naczelnym „Studiów Psychologicznych”. Jest jednym z założycieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przekształconej w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Przez 20 lat pełnił funkcję rektora tej uczelni. Obecnie przewodniczy Radzie Powierniczej Uniwersytetu SWPS oraz Komisji ds. Odpowiedzialności i Komunikacji Społecznej KRASP.

Jadwiga Emilewicz

Minister Rozwoju w latach 2019–2020

15 listopada 2019 r. została powołana na stanowisko Ministra Rozwoju.

9 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

Jan Englert

dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie

Absolwent PWST w Warszawie (1964). Zadebiutował rolą łącznika Zefira w filmie Andrzeja Wajdy Kanał (1956).

Aktor scen warszawskich: Teatru Współczesnego (1964–1981), Teatru Polskiego (1981–1994), Teatru Narodowego (od 1997), a od 2003 dyrektor artystyczny tej sceny. Wykładowca w warszawskiej PWST, dziekan Wydziału Aktorskiego (1981–1987), rektor (1987–1993 oraz 1996–2002). Członek Rady ds. Kultury przy Prezydencie RP (1992–1993). W 1989 otrzymał tytuł profesora. Obecnie wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Pełnił w niej funkcję dziekana wydziału aktorskiego (1981–1987) i rektora (1987–1993 i 1996–2002). Za jego kadencji odbudowano Teatr Szkolny Collegium Nobilium i powołano Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych.

Od roku 2003 obejmuje stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Narodowym.

Laureat m.in. Złotej Maski (1971), Złotego Ekranu (1978), nagrody ministra kultury i sztuki II stopnia (1989), nagrody im. Zelwerowicza (1994), Wielkiej Nagrody Aktorskiej w Konkursie na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej; nagród na festiwalach: Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu (1984, 1987, 1988), Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” (1985), Grand Prix Kaliskich Spotkań Teatralnych (1994), Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (nagroda im. Lidii Zamkow i Leszka Herdegena, 1999). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Joanna Erbel

socjolożka, Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia

Joanna Erbel – socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Dyrektorka ds. protopii w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych, które stawia sobie za cel tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości i budowanie lokalnego ekosystemu współpracy. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. W latach 2017‑2020 odpowiadała za temat innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Współautorka raportów CTH: „Spółdzielnia Równokręgi, czyli ekonomia troski w działaniu” (2023), „Spółdzielczy Plan Odbudowy” (2021) oraz „Spółdzielcza transformacja” i „Pakiet miejskiej odporności” (2022). Autorka książek: „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” (2020) oraz „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” (2022). Współpracowniczka Fundacji A/typowi, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

Na górę
Close