Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z

Polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007).