Budowa wspólnoty obywatelskiej

Ważną rolę w budowaniu wspólnoty obywatelskiej pełnią spotkania takie jak Pomorski Kongres Obywatelski, który zrobił na mnie duże wrażenie. Spotkałem na nim setki osób zaangażowanych w dyskusję na temat przyszłości regionu, w którym pracują i żyją.

Mateusz Kusznierewicz, żeglarz, mistrz olimpijski, przedsiębiorca, Prezes Fundacji Gdańskiej

Obywatele z prawem głosu

Na Kongresie moją uwagę przyciągnęła 18-letnia Kinga Panasiewicz. Dzięki jej wypowiedziom uświadomiłam sobie, że my – młodzież – nie jesteśmy bezsilni, że również mamy prawo głosu, a nasze poczucie bezsilności wynika tylko z naszej własnej bezczynności i obojętności. Już wiem, że niezależnie od wieku warto angażować się w życie publiczne, że wysiłek, własne pomysły na rozwiązywanie pojawiających się problemów wymagają aktywności, zaangażowania, ale poparte ciężką pracą nie idą na marne.

Karolina Kupis, uczennica Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Spotkanie Polaków

Wielką zasługą Jana Szomburga — animatora całego przedsięwzięcia — jest to, że potrafił zebrać ludzi o zróżnicowanym doświadczeniu, różnych profesjach, a także różnych sympatiach politycznych, by dyskutowali o sprawach ważnych i trudnych, a tak istotnych dla przyszłości Polski. Nie ulega wątpliwości, że skorzystali wszyscy uczestnicy tych spotkań, a mam nadzieję, że długofalowo skorzysta również nasz kraj.

Andrzej Jajszczyk, profesor nauk technicznych, członek korespondent PAN, dyrektor NCN w latach 2011–2015