Aktualności

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom VIII Kongresu Obywatelskiego. Przede wszystkim za wzajemną wymianę pozytywnej energii, która jest nam tak bardzo potrzebna w naszym życiu codziennym – zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym.

VIII Kongres pokazał, iż mimo różnic w sposobie myślenia, statusie społecznym, czy wieku potrafimy się ze sobą „dobrze spotkać” – słuchać się nawzajem, dyskutować, darzyć się szacunkiem i cieszyć się z samego faktu bycia naprawdę „razem”, zachowując jednocześnie swoją indywidualną podmiotowość. (więcej…)

Forum Obywatelskiej Modernizacji – VIII Kongres Obywatelski

Podczas VIII Kongresu Obywatelskiego odbyło się Forum Obywatelskiej Modernizacji. Zaproszone organizacje zaprezentowały swoją działalność i dorobek. Naszym celem było pokazanie jak poprzez oddolne działania można wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.

Poniżej przedstawiamy listę organizacji: 

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

STOWARZYSZENIE MIASTA W INTERNECIE

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspiera działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej. (więcej…)

Forum Obywatelskiej Modernizacji – Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej

centrum_edukacji_obywatelskiej-80px

„KAPITAŁ SPOŁECZNY JUŻ W SZKOLE”

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. (więcej…)

Forum Obywatelskiej Modernizacji – Akademia Rozwoju Filantropii, Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

 Akademia Rozwoju Filantropii

arfp-200


 Naczelna Organizacja Techniczna

not_80


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

cal_100

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to organizacja, która działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Wspiera i edukuje animatorów społecznych, czyli osoby i instytucje z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca lub wspólnej sprawy. CAL tworzy dla nich przestrzeń spotkań i zaprasza do dyskusji, wychodząc z założenia, że praca animacyjna jest kluczowym elementem każdego działania w sferze publicznej, a zmiana społeczna zawsze zaczyna się w lokalnej społeczności. (więcej…)

Na górę
Close