Program

Program

ONLINE, 17 października 2020 r.
Otwarcie

Przywitanie i przedstawienie idei Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

DEBATA
Moderacja

Mikołaj Kunica

Redaktor naczelny Business Insider Polska

Paneliści

Jan Filip Staniłko

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, b. Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja Batorego

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

dr Justyna Glusman

Ekspertka ds. transformacji ekologicznej miast, b. Dyrektor-Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Pytania do dyskusji:

 • Dlaczego siła technologiczna ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, rozwoju i przetrwania Polski? Jak ją budować poprzez udział w zielonej i cyfrowej transformacji?
 • Jak Polska może wpisać się w grę technologiczną na poziomie europejskim? Od czego zależy nasz sukces? Gdzie szukać strategicznych aliansów?
 • Jak rozwijać polskie technologie oraz dołączyć do produkcji kluczowych podzespołów o globalnym zapotrzebowaniu?
 • Jak przełamać dotychczasowe bariery związane z tworzeniem własnych (lokalnych, regionalnych i krajowych) ekosystemów innowacyjno-technologicznych?

Moderator:

 • Jarosław Sroka, Członek Zarządu, Kulczyk Investments

Paneliści:

 • Magda Dziewguć, Dyrektor w obszarze rozwoju biznesu Google Cloud w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Członek niezależny Rady Nadzorczej BNP Paribas, Czas na „podbój” Zachodu
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Jak wykorzystać potencjał polskiej i europejskiej nauki?
 • Michał Zygmunt, Wiceprezes Zarządu, Elemental Holding, Logika ekspansji globalnej -  jak dobrze „ułożyć się” w wysokorozwiniętym świecie?
 • Krzysztof Kasprzyk, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska, Czas na więcej odwagi i ryzyka

Patronat

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Partner sesji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Pytania do dyskusji:

 • Na czym polega idea Europejskiego Zielonego Ładu?
 • Jak skorzystać na lokalności w energetyce, gospodarowaniu wodą i odpadami czy transporcie oraz zapewnianiu czystego powietrza?
 • Jak dobrze przygotować się do nadchodzących zmian? Gdzie są nasze największe szanse?

Moderator:

 • dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery

Głos wprowadzenia:

 • dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Idea Europejskiego Zielonego Ładu

Paneliści:

 • Szymon Polak, ekspert ds. energetycznych Komisji Europejskiej, Potencjał transformacji energetyczno-klimatycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • Izabela Van den Bossche, Wiceprezes, City Solutions Fortum, Jaka rola Kowalskiego w transformacji energetyczno-klimatycznej?
 • Jakub Mielczarek, Dyrektor, Związek Województw RP, Jak region może wesprzeć działania na rzecz transformacji energetyczno-klimatycznej lokalnych samorządów i pojedynczych Kowalskich?

Partnerzy sesji

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Fortum

Pytania do dyskusji:

 • Czy pandemia w istotny sposób wpłynie na rozwój i funkcjonowanie miast?
 • Jakie są największe wyzwania stojące przed polskimi miastami z uwzględnieniem ich funkcji i skali?
 • Jak skutecznie budować odporność miast (resilience city), wzmacniać tożsamość lokalną i ducha wspólnoty?

Moderator:

 • prof. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

 • Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
 • dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej
 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, Prezeska Kongresu Ruchów Miejskich, radna miasta Gorzów Wielkopolski

Partner sesji

Związek Miast Polskich
Moderacja
Paneliści

prof. Andrzej Nowak

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN

prof. Andrzej Leder

Kierownik Zespołu Filozofii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Elżbieta Anna Polak

Posłanka na Sejm RP

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Na górę
Close