dr Adam Góral

Prezes Zarządu Asseco Poland

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979–1990 pracował w filii UMCS w Rzeszowie, początkowo jako asystent (1979–1981), następnie w latach 1981–1984 jako starszy asystent i w latach 1984–1990 jako adiunkt. W latach 1991–1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Był współzałożycielem Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) (1991 r.). W latach 1991–1995 pełnił funkcję dyrektora oddziału COMP Ltd.  Sp. z o.o. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Od września 1995 r. był Wiceprezesem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Asseco Poland (d. COMP Rzeszów). Od 1999 do 2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A., połączonej z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) z dniem 2 stycznia 2006 r. W latach 2002–2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o.

Od marca 2004 r. do dnia połączenia Spółki z Asseco Poland (d. COMP Rzeszów) – 4 stycznia 2007 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), a od 2 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Prokom. Od 21 stycznia 2009 do 3 stycznia 2010 był Prezesem Zarządu ABG S.A. (spółka połączona z Asseco Poland w dniu 3 stycznia 2010).

Od 4 stycznia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki i odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Kapitałowej Spółki. Pełni bezpośredni nadzór nad Biurem Organizacyjno-Prawnym, Biurem Prawnym, Działem Personalnym, Pionem Ochrony, Pionem Administracji i Działem Kontroli Wewnętrznej.

Na górę
Close