Zybertowicz

prof. Andrzej Zybertowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Profesor socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Bada m.in. mechanizmy konstrukcji społecznego świata (Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995) i rolę tajnych służb w transformacji ustrojowej (Privatizing the Police-State: The case of Poland, London and New York 2000; wraz Marią Łoś). Ostatnio rozważa, na ile za pomocą nauk społecznych można skontaktować się z rzeczywistością (to jego motto na Twitterze). Analizując zjawiska zakulisowe, jedną nogą znalazł się w polityce: był doradcą Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, doradcą do spraw bezpieczeństwa państwa najpierw premiera Jarosława Kaczyńskiego, a potem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2015 doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).