prof. Anna Maria Zawadzka

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji UG.

Autorka książki „Dlaczego przywiązujemy się do marki”, redaktorka książki „Psychologia zarządzania w organizacji” i współredaktorka książek „Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności” i „Psychologia twórczości nowe horyzonty”. Autorka licznych artykułów naukowych m.in. na temat psychologicznych wyznaczników przywiązania do marki oraz wartości i preferencji konsumentów. Prowadzi badania dotyczące samoregulacji w kontekście władzy, konsumpcji i preferowanych wartości oraz ich związku z zadowoleniem z życia. Prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i International Association of Research in Economic Psychology. Ukończyła Diploma in Business Administration – South Bank University (Londyn) i Ecole Superieure du Commerce Exterieur (Paryż).

Na górę
Close