dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski

Politechnika Wrocławska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dot. procesów przenoszenia ciepła i masy w układach adsorpcyjnych. Przed i po obronie doktoratu odbywał staże naukowe w USA, Holandii, Norwegii oraz Japonii. W ramach Programu Top 500 Innovators odbył staż na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania badawcze dotyczą procesów cieplnych i mechanicznych, w szczególności w energetyce i w chłodnictwie. Zajmuje się badaniem i rozwojem nowoczesnych technologii chłodniczych przeznaczonych do pracy w zintegrowanych systemach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych. Od wielu lat chętnie angażuje się społecznie, najpierw w Międzynarodowym Stowarzyszeniu IAESTE, obecnie w Stowarzyszeniu Absolwentów Programu Top 500 Innovators.

Na górę
Close