prof. Małgorzata Bogunia-Borowska

Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Socjolog, kulturoznawca i medioznawca. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej w Instytucie Socjologii UJ. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ.
Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów i filmu. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Interesują ją szczególnie systemy wartości i normy społeczne.
Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej.
Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Polskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA).
Ostatnio ukazała się pod jej redakcją książka Social Spaces and Social Relations wydana przez Wydawnictwo Peter Lang.