Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009-2016

Minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. W latach 2009-2016 była Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). Przewodnicząca kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości. Były ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE, w którym zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrażaniem Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej.

Na górę
Close