Dagmir Długosz

Dagmir Długosz

dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM

Urodzony w Siemianowicach Śląskich (1968), politolog, urzędnik Służby Cywilnej.

Od stycznia 2008 r. dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, w latach 2001-2004 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako podsekretarz stanu odpowiedzialny min. za zagadnienia dialogu społecznego i organizacji pozarządowych, sekretarz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Komisji Układów Zbiorowych Pracy. Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej pełniąc funkcje analityczne, doradcze i kierownicze. Absolwent m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995).