prof. Wojciech Dziemianowicz

geograf społeczno­‑gospodarczy, regionalista, doradca samorządowy, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Pełni funkcję kluczowego eksperta w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa w procesie tworzenia „Strategii metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Właściciel firmy Geoprofit. Współtwórca m.in. wszystkich czterech strategii rozwoju województwa warmińsko­‑mazurskiego, aktualnej „Strategii Miasta Olsztyna”, „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna”, „Strategii Warszawa 2030” oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce. Współpracuje z samorządami w zakresie ewaluacji i badań nad czynnikami rozwoju. Kierownik specjalności foresight terytorialny na kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor ponad 170 publikacji o tematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Na górę
Close