prof. Jan Fazlagić

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Jan Fazlagić – profesor zwyczajny (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), od 25 lat nieprzerwanie zajmuje się badawczo zarządzaniem w oświacie. Od wielu lat regularnie uczestniczy w projektach badawczych i szkoleniowych dotyczących polskiej oświaty. Posiada doświadczenie we współpracy z kluczowymi instytucjami systemu oświaty: samorządami, nauczycielami, dyrektorami szkół, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (program ERASMUS), Centralną Komisją Egzaminacyjną, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, środowiskiem menedżerów oświaty. Autor raportu „Szkoła dla innowatora”, na podstawie którego powstały rekomendacje MEN dla rozwoju kreatywności u uczniów. Był ekspertem w jednym z trzech zespołów opracowujących założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) w Instytucie Allerhanda. Kierował projektem „Sztuczna inteligencja jako megatrend kształtujący edukację” w Instytucie Badań Edukacyjnych (2022). Niedawno ukazała się jego najnowsza książka pt. „Szkoła przyjazna kreatywności. Czynniki sukcesu”.

Na górę
Close