dr Jarosław Flakowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Dr Jarosław Flakowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Absolwent studiów menedżerskich Executive Master of Business Administration (Apsley Business School in London i Collegium Humanum w Warszawie) i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2018‑2021 Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od 2021 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji, gdzie odpowiada m.in. za realizację założeń Strategii Rozwoju Województwa oraz Program Rozwoju Innowacji. Posiada ponad 10‑letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Pracuje także jako adiunkt w Katedrze Polityki Regionalnej, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na górę
Close