Joanna Gierulska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Polityki Rolnej

Joanna Gierulska – od 2018 r. dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Programu Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. zaangażowana w Ministerstwie Rolnictwa w prace związane z programami współfinansowanymi ze środków UE przeznaczonymi dla rolnictwa i obszarów wiejskich, przez wiele lat kierowała wydziałem odpowiedzialnym za wdrażanie podejścia LEADER w Polsce. Swoją wiedzą dzieli się w charakterze eksperta uczestnicząc w projektach twinningowych realizowanych w państwach kandydujących do UE.

Na górę
Close