prof. Dominika Guzek

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji SGGW

Prof. dr hab. Dominika Guzek – jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi badań zachowań żywieniowych konsumentów. Autorka ponad 150 prac, z których 110 to prace twórcze opublikowane w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Współautorka 7 patentów z zakresu technologii innowacyjnych wyrobów mięsnych, wielokrotnie nagradzanych medalami na Targach Innowacyjności w Europie i USA oraz Dyplomami i Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w 9 projektach naukowych lub naukowo­‑edukacyjnych, odbyła długoterminowe staże naukowe.

Na górę
Close