Grażyna Jałgos-Dębska

Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, sołtyska wsi Opypy w l. 2003-2011

Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza i Stowarzyszenia Nasze Opypy, wiceprezeska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Grodziskiej, sekretarz Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W latach 2003-2011 była sołtyską wsi Opypy, a także członkinią Rady Sołeckiej (w latach 2011-2019).

Nauczycielka, trenerka i animatorka społeczna związana z obszarem aktywizacji liderów z terenów wiejskich. Wykształcenie pedagogiczne i 13 letni staż nauczycielski wykorzystuje w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodzieży i seniorów, dla wójtów/burmistrzów, radnych, sołtysów i liderów wiejskich. Specjalizuje się w dobrych praktykach dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego, komunikacji i facylitacji społecznej. Zwolenniczka uaktywniania zasobów społeczności lokalnych i potencjału młodzieżowego wolontariatu. Od 30 lat działa w organizacjach pozarządowych. Z wieloma współpracuje, wspiera w rozwoju i szkoli. Od 10 lat prowadzi w Gazecie Sołeckiej rubrykę „Podpatrzone”, w której zachęca do aktywizacji i integracji społeczności wiejskich. Od 2004 roku prowadzi firmę, zajmującą się między innymi organizacją konferencji, warsztatów i szkoleń.

Odznaczona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” w 2015 roku, laureatka Nagrody Obywatelskiej 25 – lecia Samorządności w roku 2015.

Na górę
Close