Alicja Jamorska­‑Kurek

radna, sołtyska, prezeska i inicjatorka powołania Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”

Alicja Jamorska­‑Kurek – sołtyska Piasecznej Górki, radna Miasta i Gminy Morawica, prezeska Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”. Koordynatorka wielu projektów związanych z szeroko rozumianą ekologią i ochroną środowiska. Nagrodzona tytułem „Sołtys Roku 2020” przyznawanym przez Gazetę Sołecką. Laureatka I edycji konkursu „Moja Smart Wieś” (wyróżniona także w II i III edycji). Gorąca propagatorka idei zrównoważonego rozwoju, edukatorka, społeczniczka.

Na górę
Close